Electrolux Newsroom Poland

Electrolux w Polsce

Historia firmy Electrolux w Polsce rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy uruchomiono w Warszawie pierwsze biuro handlowe.

Jednak w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, Polska stała się kluczowym punktem na mapie rozwoju firmy. I to nie tylko ze względu na duży, stale rosnący potencjał naszego rynku, lecz przede wszystkim ze względu na atrakcyjne warunki do inwestycji.

Położenie geograficzne w środku Europy, silne zaplecze kadry inżynierskiej, dobry poziom kwalifikacji pracowników produkcyjnych, stale ulepszana infrastruktura i zaangażowanie władz lokalnych sprawiły, że spośród wielu, ubiegających się o inwestycje lokalizacji, Electrolux wybrał nasz kraj, by tu zbudować swoje cztery nowoczesne fabryki – w Siewierzu, Żarowie, Oławie i Świdnicy.

Firma otworzyła w Polsce również Globalne Centrum Rozliczeń Finansowych w Krakowie, Centrum Logistyczne w Oławie oraz Magazyn Produktów Gotowych w Pruszkowie.

Łączna wartość inwestycji Electrolux w Polsce wyniosła ponad 132 miliony Euro.

Firma stworzyła około 6 000 nowych miejsc pracy.

Nasze Oddziały: