Electrolux Newsroom Poland

Globalne Centrum Usług Finansowo-Księgowych Electrolux w Krakowie

Fakty i Liczby

We wrześniu 2005 roku na podstawie decyzji korporacyjnej powstało Globalne Centrum Usług Finansowo-Księgowych grupy Electrolux w Krakowie.

Cel

Głównym celem powstania Centrum jest standaryzacja i usprawnienie procesów Zobowiązań, Należności i Księgi Głównej w grupie Electrolux.

Działalność

Centrum świadczy usługi finansowo-księgowe dla grupy Electrolux, obsługując 25 krajów w Europie i Ameryce Północnej. Oprócz usług finansowo – księgowych, w Krakowie znajduje się kilka innych funkcji wspierających biznes, takich jak: Globalny zespół IT, Dział Instrukcji Obsługi, Globalne Zarządzanie Nieruchomościami oraz Dział Płac na Polskę.

Misja

Centrum Usług Finansowo-Księgowych oferuje centrom finansowym oraz oddziałom firmy Electrolux na całym świecie najwyższą jakość i efektywność usług finansowo – księgowych poprzez podejście procesowe, wprowadzenie wspólnych standardów i najlepszych praktyk, centralizację kompetencji, lepszy podział obowiązków oraz ekonomię skali.

Nasi Pracownicy

W krakowskim Centrum obecnie pracuje około 700 osób.