Electrolux Newsroom Poland

Posts tagged with ‘Sudan’

Pomóżmy mieszkańcom Sudanu

Według WHO około 884 milionów ludzi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Polska Akcja Humanitarna od lat próbuje im pomóc, budując studnie na terenach dotkniętych suszą. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu Electrolux.

Więcej wody dla Sudanu

Electrolux postanowił przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców Sudanu i wesprzeć Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzięki tej współpracy w Sudanie Południowym zbudowano już dwie studnie dające wodę ponad 1500 osobom, a dwie kolejne powstaną jeszcze w tym roku.

Dzień Wody w Fabryce Trzciny

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Electrolux Poland, jako jedna z firm wspierających Kampanię Wodną PAH, rozpoczął świętowanie już 18 marca. Polska Akcja Humanitarna zorganizowała w tym dniu wyjątkowy pokaz mody i koncert charytatywny.

W południowym Sudanie powstała pierwsza studnia ufundowana przez Electrolux

Pierwsza studnia ufundowana przez Electrolux to efekt rozpoczętej w sierpniu 2009 roku współpracy polskiego oddziału firmy oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Electrolux wsparł Kampanię Wodną, w ramach której PAH buduje ujęcia w rejonach pozbawionych dostępu do wody pitnej.