Electrolux Newsroom Poland

Posts tagged with ‘Światowy Dzień Wody’

Kilometrowe marsze po wodę

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 3% z nich żyje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki. W tym roku przy okazji Światowego Dnia Wody, Polska Akcja Humanitarna zwraca szczególną uwagę na fakt, że kobiety i dzieci w Afryce […]

Oszczędzamy wodę

W 1992 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 marca Światowym Dniem Wody, który ma na celu zwrócenie uwagi na niewystarczające zasoby niezbędnej do życia wody pitnej. Już teraz, jak szacuje WHO, prawie 800 milionów ludzi na Ziemi nie ma dostępu do czystej wody lub choruje z powodu spożywania wody skażonej. W przyszłości sytuacja może stać się jeszcze bardziej dramatyczna. Dlatego rozsądne gospodarowanie wodą i propagowanie idei jej oszczędzania staje się priorytetem.

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca, to okazja, aby przypomnieć o problemach związanych z ograniczonymi zasobami wody pitnej na świecie. „Jak wskazują obliczenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Oznacza to w przybliżeniu, że jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.” Polska Akcja Humanitarna angażuje się w pomoc w krajach najbardziej dotkniętych suszą. Z pieniędzy zebranych od firm i osób prywatnych buduje studnie, które umożliwiają życie tysiącom ludzi.

Dzień Wody w Fabryce Trzciny

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Electrolux Poland, jako jedna z firm wspierających Kampanię Wodną PAH, rozpoczął świętowanie już 18 marca. Polska Akcja Humanitarna zorganizowała w tym dniu wyjątkowy pokaz mody i koncert charytatywny.