Electrolux Newsroom Poland

Posts tagged with ‘Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych’

80 lat na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Na początku grudnia tego roku Electrolux świętował 80-tą rocznicę debiutu na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W uroczystości wzięli udział Hans Stråberg, Dyrektor Generalny Electrolux, Marcus Wallenberg, Prezes Electrolux oraz Lars Wedenborn, Przewodniczący NASDAQ OMX Nordic. Z okazji tej rocznicy w centrali Nasdaq OMX w Sztokholmie otwarto wystawę prezentującą historię firmy Electrolux i jej obecności na giełdzie. Inauguracja wystawy była połączona z udziałem zarządu Electrolux w uroczystym zamknięciu sesji giełdowej w czwartek, 2 grudnia.