Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux lanserar sajt mot handdiskning

Den 17 juni, på FN:s världsdag för ökenutbredning och torka, lanserar Electrolux miljösajten www.electrolux.com/WaterSavings, där man enkelt kan se hur mycket vatten som kan sparas i varje hushåll, stad och i 22 europeiska länder om alla handdiskare började använda moderna diskmaskiner istället. Electrolux har även en liknande sajt avsedd för USA. Beräkningarna* visar att Europas vattenkonsumtion skulle kunna minska med 990 miljoner kubikmeter årligen bara genom att alla hushåll slutade handdiska. Det motsvarar hela Danmarks årliga vattenförbrukning.

Ett svenskt hushåll kan spara cirka 6 000 liter vatten per år genom att välja en modern diskmaskin. Om alla svenskar som idag handdiskar bytte till maskindisk skulle vi bara i Sverige spara över 11 miljarder liter vatten. UNESCO:s World Water Development Report visar att år 2023 kommer tillgången på färskt, rent vatten ha minskat med 33 %. Redan idag uppskattas 41 miljoner européer sakna tillgång till säkert dricksvatten medan 85 miljoner saknar basala hygienfaciliteter.

Electrolux engagemang för att minska den onödiga vattenkonsumtionen följer en aktuell EU-rapport som rekommenderar Europas länder att använda vatten mer effektivt för att förhindra de värsta konsekvenserna av vattenbrist. www.electrolux.com/WaterSavings är framtagen för att visa hur alla enkelt kan bidra till bättre resursutnyttjande.

– Många tror att de genom att använda diskmaskin konsumerar enorma mängder vatten och energi. I själva verket är precis tvärtom, säger Henrik Sundström, VD för Group Enviromental Affairs på Electrolux. Att spara vatten och energi blir alltmer nödvändigt för konsumenter på många av våra marknader. Att konsumenterna dessutom sparar tid och pengar på att slippa handdiska är ytterligare positiva konsekvenser.

– Vi vill visa att alla kan bidra till att lösa vattenbristens utmaning, fortsätter Henrik Sundström. Genom att välja energi- och vatteneffektiv teknologi kan alla konsumenter göra klimatsmarta val i sin vardag. Genom lagstiftning och incitament kan beslutsfattare också uppmuntra konsumenter att välja effektiva, klimatsmarta produkter.

För mer information om hur mycket energi, vatten och pengar som kan sparas samt hur koldioxidutsläppen kan minskas om alla bytte ut sina mer än tio år gamla hushållsprodukter, besök www.electrolux.com/EcoSavings och www.electrolux.com/EcoSavings_US.

* Electrolux mest effektiva diskmaskin förbrukar 2,27 liter vatten för att diska en dagsförbrukning av disk. Studier gjorda av University of Bonn, Tyskland, visar att det vid handdiskning av motsvarande mängd disk går åt 10,5 liter vatten per dag. Se vidare bakgrundsmaterial på www.Electrolux.com/WaterSavings.

FN:s världsdag för bekämpning av ökenutbredning och torka genomförs den 17 juni varje år för att uppmärksamma det omedelbara behovet av att agera mot ökenutbredningen. Dagen syftar också till att lyfta ökenfrågan på den internationella miljöagendan.

För mer information kontakta Electrolux Pressjour på 08-657 65 07.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke