Electrolux Newsroom Sweden

Diskmaskiner mer vattensnåla än disk för hand

“Att utveckla och sälja mer effektiva produkter är den viktigaste insatsen Electrolux kan göra för att minska resursförbrukningen. Det är i användarfasen som den allra största resursförbrukningen sker. Produktions-, transport- och återvinningsfasen står för en mycket liten del. Det gäller för energi och det gäller för vatten. Dagens genomsnittliga tvättmaskiner drar till exempel 40% mindre energi och 60% mindre vatten än 1985″, sa Erik Zsiga, presstalesman från Electrolux, när han medverkade i ett seminarium om vattenförbrukning som Swedish Water House och Näringslivets miljöchefer på onsdagen anordnade i Almedalen.

”Därför finns det en enorm miljöpotential i att konsumenterna byter till mer effektiva vitvaror, särskilt i Sverige som har en av EU:s äldsta vitvaruparker. Ett genomsnittligt svenskt hushåll skulle spara 3 000 liter vatten om året om alla mer än tio år gamla vitvaror. På Gotland skulle det innebära 10 miljoner liter vatten om året och i Sverige Sverige 4 miljarder liter vatten om året. Om alla som diskar för hand bytte till diskmaskin, skulle Gotland spara 28 miljoner liter vatten om året och Sverige 11 miljarder liter om året. I hela Europa skulle vi kunna spara 990 miljarder liter vatten. Det är lika mycket som Danmark förbrukar på ett år”, fortsatte Zsiga.

”Alla har givetvis ett ansvar för att lösa vattenfrågan, och därför sparar Electrolux vatten i den egna verksamheten. I Electrolux europeiska fabriker finns till exempel 15-procentigt vattenbesparingsmål mellan 2005-2009. Men den största potentialen ligger alltså i att konsumenterna byter till nya produkter. Därför propagerar Electrolux under Almedalsveckan för att regeringen inför skatteavdrag för konsumenter som vill köpa nya energieffektiva vitvaror”, avslutade Zsiga.

Gå in på www.electrolux.se/ecosavings för att läsa mer om hur moderna vitvaror kan minska vattenförbrukningen i din stad.

Gå in på www.electrolux.com/watersavings för att läsa mer om hur mycket vatten som kan sparas i din stad genom att hushållen diskar i diskmaskin istället för att diska för hand.

Läs mer om Electrolux miljöarbete på www.electrolux.com/sustainability

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke