Electrolux Newsroom Sweden

Nisha Besara uppmanades att dammsuga Visby på miljöidéer

Bilder

Nisha Besara, chefredaktör på Dagens Arena

Electrolux delade på onsdagskvällen ut ytterligare en Ergorapido-dammsugare åt en av Almedalsveckans opinionsbildare. Denna gång togs dammsugaren om hand av Nisha Besara, chefredaktör på Dagens Arena och tidigare ledarskribent på Aftonbladet.

Nisha Besara uppmanades i samband med utdelningen att under en dag dammsuga den pågående poltiktikerveckan i Visby på goda miljöidéer.

Johnny Munkhammar som tidigare under veckan fick en dammsugare kunde under onsdagen återrapportera om vilka miljöidéer han dammsugit upp under dagen.

“Det var kul att medverka i detta projekt. Här kommer några tankar om miljö från Almedalen idag.

Min utgångspunkt är att vi löser miljöproblem och utvecklar en mindre miljöstörande produktion med hjälp av forskning, entreprenörskap och ny teknik. Inte minst är detta också den utgångspunkt som FN:s klimatpanel har i sina scenarier.

I det sammanhanget vill man gärna inspireras av alla de nya produkter som är så mycket bättre än de gamla – från dammsugare till bilar. Vid Visby hamn finns ett antal elbilar, som borde kunna ersätta större delen av den stadstrafik som idag sker med fossilt drivna bilar.

Men det råder också stor kreativitet i hur man kan hantera orsaker till miljöproblem. Många talar om att vi för klimatets skull ska minska koldioxidutsläpp, men nu finns smarta lösningar för hur koldioxiden istället kan lagras. Det är 100 % minskning.

Och skulle man lägga in incitament inom ramen för olika utsläppsrätter så att lagring blir minst lika viktigt som minskning kan stora resultat uppnås snabbt.

Vidare finns i Almedalen också en konkret demonstration i Sustainable Innovation av hur spännande lösningar som kan följa av att företag fritt går samman för att utveckla nya lösningar.”

Läs mer om Electrolux hållbarhetsarbete på www.electrolux.com/sustainablity

Läs mer om Electrolux Green Range http://www.electrolux.se/node374.aspx?utm_source=hp&utm_medium=sta&utm_campaign=site_green_range_se

Läs mer om hur moderna vitvaror kan bidra till minskade utsläpp www.electrolux.se/watersavings

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke