Electrolux Newsroom Sweden

Nya diskmaskiner kan minska vattenkonsumtionen

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Idag saknar 1,1 miljarder människor rent vatten enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Samtidigt har vi i den rika delen av världen en överdriven vattenkonsumtion som dessutom bidrar till att öka vår redan höga energikonsumtion. Genom att sluta handdiska skulle svenskarna kunna minska sin vattenkonsumtion med mer än 11 miljarder liter vatten om året.

Under den nu pågående World Water Week i Stockholm, som organiseras av Stockholm International Water Institute, är världens vattenproblem i fokus. Problematiken kan tyckas avlägsen i den här delen av världen, men för många människor är jakten på rent vatten en daglig plåga. Sverige är i många avseenden ett föregångsland när det gäller att ta ansvar för miljön, men vår höga vattenkonsumtion är fortfarande en fråga som lämnats utanför dagordningen.

– Idag har vi inte någon direkt vattenbrist i Sverige. Men den globala vattenbristen får ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser. Vi har ett ansvar att agera föregångare och visa att vi med enkla medel kan hushålla med jordens resurser, säger Henrik Sundström, VD för Group Environmental affairs på Electrolux.

Alla kan i sin vardag bidra till att minska vattenanvändandet. För att illustrera hur mycket vatten som skulle kunna sparas, kan man ta hjälp av två kända landmärken i den stad där Water Week just nu hålls. Om alla hushåll bytte ut sina mer än tio år gamla vitvaror, skulle vi i Sverige spara över 4 miljarder liter vatten varje år. Det skulle räcka till att fylla Globen mer än sex gånger och Blå Hallen 123 gånger. Bara i Stockholm skulle nästan 600 miljoner liter vatten sparas, vilket skulle räcka till att fylla Globen en gång och Blå Hallen mer än 17 gånger.

Om alla hushåll som diskar för hand i stället började använda en modern diskmaskin, skulle vi i Sverige spara över 11,3 miljarder liter vatten om året. Det skulle räcka till att fylla Globen mer än 18 gånger och Blå Hallen 343 gånger. Lokalt i Stockholm skulle besparingen vara mer än 1,6 miljarder liter, vilket motsvarar Globen fylld mer än två gånger och Blå Hallen 48 gånger.

För mer siffror och exempel på hur europeiska hushåll, städer och länder kan minska energi- och vattenförbrukning genom att uppdatera sina vitvaror, surfa till www.electrolux.com/EcoSavings.

För mer siffror och exempel på hur europeiska hushåll, städer och länder kan minska vattenförbrukningen genom att använda diskmaskin i stället för att diska för hand, surfa till www.electrolux.com/WaterSavings.

10 andra tips för hur du kan spara vatten i hushållet
1. Välj rätt diskmaskin och fyll den ordentligt. Ju mer diskmaskinen fylls, desto mer sällan behöver den köras. Det minskar åtgången av vatten, energi och diskmedel. Diskmaskinen behöver aldrig mer än 12-14 liter vatten. Du kan knappast handdiska ens några få saker med mindre vatten. Välj hellre en halvfull diskmaskin än en full diskho.

2. Skölj inte disken. Men skrapa av matresterna från porslinet.

3. Bygg inte berg. Undvik att stapla disk. Placera skålar och bunkar med öppningen nedåt.

4. Använd eco-programmet: Om hälften av alla europeiska hushåll bytte till diskmaskiner med lågenergiprogram skulle vi kunna minska utsläppen av växthusgaser med 388 000 ton enligt The International Association of Soaps and Detergents “Save water and energy project”.

5. Kontrollera vattnets hårdhetsgrad där du bor. Anpassa till diskmaskinen.

6. Överdosera inte. Mer diskmedel gör inte disken renare. För stora mängder diskmedel kan i slutändan skada naturen.

7. Håll luckan stängd. Undvik att öppna luckan när diskmaskinen är i gång.

8. Rengör filtret regelbundet. Men glöm inte att sätta tillbaka filtret, och då på rätt sätt.

9. Spara tid och energi. Diskmaskinen använder inte bara mindre vatten än handdisk, utan också 19,7 procent mindre energi. Om du använder diskmaskin sparar du dessutom upp till 300 timmar per år. Det är tolv dagar som du kan använda till något roligare.

10. Byt till en nyare diskmaskin. Diskmaskinerna blir mer effektiva för varje generation. Electrolux mest effektiva diskmaskin använder 45 procent mindre vatten än en 10-15 år gammal modell. Dessutom använder den 35 procent mindre energi. Och är mycket tystare.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke