Electrolux Newsroom Sweden

Det är bra för miljön att skrota gamla vitvaror

Expressens ledarsida argumenterar den 27/10 mot Electrolux förslag till svenska politiker, att införa miljöpremier till konsumenter för att uppmuntra dem att köpa energieffektiva vitvaror. Tyvärr befäster artikeln fördomar att det är bra för miljön att behålla gamla vitvaror.

Ett kylskåp från 1990 använder tre gånger så mycket energi som ett nytt. Undersökningar visar att ett kylskåp efter två års användning har sparat in energi motsvarande de resurser som går åt för tillverkning, transporter och återvinning. Mönstret är liknande för andra vitvaror.

Ur miljösynpunkt lönar det sig faktiskt därför att skrota gamla, men fungerande vitvaror. En undersökning från konsultföretaget McKinsey&Company visade tidigare i år att byte av hushållsapparater är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige tillhör de länder som har de äldsta vitvarorna i EU. När svenska konsumenter väl köper nytt är de dåliga på att välja de mest energieffektiva produkterna. Detta innebär att svenska hem i onödan konsumerar el som skulle kunna exporteras till länder med CO2-intensivare energiproduktion. Här ryms alltså en outnyttjad potential.

Miljöpremier till konsumenter som byter ut gamla energislukande produkter mot nya energieffektiva har införts i flera europeiska länder och nu även av Obama-administrationen i USA. Det har visat sig framgångsrikt för att långsiktigt ändra konsumenternas köpbeteenden.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete:

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke