Electrolux Newsroom Sweden

Tar Obama sitt kylskåpsavdrag med sig till Norden?

USA:s president Barack Obama välkomnas idag till Oslo, där han ska ta emot Nobels fredspris. När Obama nu kommer till Norden, finns det anledning att lyfta fram hans föredömliga införande av ett kylskåpsavdrag i USA. Nordiska politiker borde ta intryck och införa incitament för att uppmuntra konsumenter att byta till nya effektiva vitvaror. Då kan koldioxidutsläppen minskas avsevärt.

Den amerikanska kongressen beslutade i våras om ett incitamentsprogram för köpare av bland annat diskmaskiner, tvättmaskiner och kylskåp. Kravet är att maskinerna är Energy Star-klassade.

Hur programmet utformas är upp till varje delstat. I oktober presenterade delstaterna sina olika planer på utformning. Programmen håller nu på att rullas ut, och kommer att dra igång som mest till våren.

System för att uppmuntra konsumenter att byta till energieffektiva vitvaror finns också eller är på väg att genomföras i bland andra Spanien, Belgien och Japan. I Nederländerna subventionerades A-klassade vitvaror några år runt millennieskiftet. Det omvandlade en föråldrad vitvarupark till en av EU:s mest moderna. Sedan 2007 har en skatterabatt på upp till 200 euro fördubblat försäljningen av energieffektiva kylar och frysar i Italien.

Erfarenheterna från dessa system visar att konsumentincitament bidrar till att långsiktigt skapa ett mer miljömedvetet konsumentbeteende. Om alla mer än tio år gamla vitvaror byttes ut till nya effektiva skulle koldioxidutsläppen i Sverige minska med 579 674 ton om året. I Norge, där Nobelprisutdelningen till Obama äger rum, skulle koldioxidutsläppen minska med 258 339 ton om året. I Obamas hemland USA skulle koldioxidutsläppen minska med 12 195 327 ton om året.

Läs mer på http://www.electrolux.com/ecosavings om hur mycket energi- och vattenanvändningen samt koldioxidutsläppen skulle kunna minskas om ditt hushåll, din stad eller ditt land bytte till nya energieffektiva vitvaror. Samma siffror för USA hittar du på www.electrolux.com/ecosavings_us.

Läs mer om Electrolux miljöarbete på www.electrolux.com/sustainability.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke