Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux Design Lab 2010 – The 2nd Space Age

Bilder

Cocoon

Nu är det återigen dags för Electrolux Design Lab. Electrolux Design Lab 2010 uppmanar designstudenter från hela världen att skapa produkter som tar hänsyn till begränsade bostadsytor. Dina idéer kommer att påverka hur vi förbereder och lagar mat, tvättar våra kläder och diskar vår disk år 2050 då 74 % av jordens befolkning förutspås leva i en urban miljö*. Växande populationer som lever i koncentrerade områden leder till ökade behov för ett effektivt utnyttjande av levnadsytor. I år kommer särskild hänsyn tas till designers som skickar in en design av en hel produktserie lösningar/produkter. Dina designidéer bör adressera nyckelbehov hos konsumenter: miljövänligt, anpassningsbart i tid och rymd och individualiserbart.

Slutdatum för inlämning: 1 maj 2010

1:a pris €5 000 samt 6 månaders betald praktik på ett av Electrolux globala designcentra.

2:a pris €3 000

3:e pris €2 000

Electrolux Design Lab 2009 vanns av Rickard Hederstierna från Lunds Tekniska Högskola. Rickard deltog i tävlingen med designkonceptet Cocoon.  Cocoon är ett hållbart svar på världens växande befolkning och dess önskan att konsumera kött och fisk. Cocoon tillagar förpackade kött- och fiskrätter genom att hetta upp muskelceller som identifieras med radiofrekvensidentifikationssignaler (RFID), ungefär som popcorn tillagas i mikrovågsugnen. Signalerna spårar den specifika rätten och föreslår sedan den behövda tillagningstiden. Denna process använder vetenskapen för att skapa mat. Den tar bort en av planetens bördor genom att minska behovet av att ytterligare intensifiera odling och fiske.

För mer info om tävlingen, anmälningsformer etc. gå in på www.electroluxdesignlab.com

* Källa: FN

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke