Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux presenterar framtidens kök

Bilder

Se den här filmen på YouTube

Enligt FN kommer 74 procent av jordens befolkning att bo i städer 2050. En ökad urbanisering innebär att vi måste tänka om hur vi hushåller med utrymme, energi och miljön. Baserat på detta framtidsscenario har Electrolux tagit fram ett helt nytt designkoncept som illustrerar hur vi kommer att leva i framtiden.

Tänk dig att du aldrig mer kommer att behöva använda stekpannor eller kastruller, aldrig mer behöva undra om råvarorna blivit dåliga eller bläddra igenom en kokbok efter recept. Heart of the Home är en fantasieggande vision över framtidens kök. En integrerad lösning som är ett matbord, matlagningsyta och en bardisk i ett.

Heart of the Home

Heart of the Home är en intelligent amorf, föränderlig, matlagningsyta som anpassar sig efter användarens behov. För att använda Heart of the Home, lägger användaren helt enkelt de råvaror som ska användas på bordet. Ytan analyserar ingredienserna och kommer med förslag på lämpliga recept. När användaren bestämt sig för vilket recept som ska tillagas markerar denne med handen hur stor tillagningsytan ska vara. Sedan ställs önskat djup in genom att användaren pressar handen mot det formbara materialet. Efter att ytan fått den form och storlek man önskar ställer man in tid och värme med ett enkelt drag med handen.

WEBelectrolux_cmyk_05_notes

Bakgrunden till Heart of the Home

2008 bodde för första gången fler människor i städer än på landsbygden. Enligt FN kommer den siffran att stiga till 74 procent år 2050. Det kan jämföras med att 1950 var det bara 29

procent av jordens befolkning som levde i urbana miljöer.

Electrolux har tagit fram Heart of the Home för att illustrera hur vi kommer att leva 2050 baserat på dessa siffror och ett antal antaganden:

Sociala behov är viktiga: precis som idag kommer även i framtiden sociala aktiviteter vara en betydelsefull del av våra liv, framförallt att umgås med familjen och nära vänner. Samtidigt gör den högteknologiska vardagen 2050 gör att vi kommer vilja återgå till det verkliga och äkta.

Vi behöver förenklade hem: då utrymmet i framtida megastäder kommer att vara begränsat, måste bostäderna vara flexibla och kunna användas på olika sätt beroende på omständigheterna. Framtidens produkter måste vara integrerade och anpassningsbara. Vi har inte plats för en mängd olika produkter med var sin specifik funktion.

Samhällen måste bli effektivare: då 74 procent av 9 miljarder människor bor i städer måste vi anpassa vårt levnadssätt till de resurser vi förfogar över. Vi behöver nya sätt att återvinna det vi förbrukar. Dessutom kommer energieffektiva produkter och bostäder vara viktigare än någonsin.

Vi klarar oss inte utan teknologi: teknologi spelar en stor roll idag men kommer vara än viktigare 2050. Tekniken kommer att vara en förutsättning för att vi klarar av en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt.

Klicka här för högupplösta bilder.

Heart of the Home presenterades för första gången på DesignBoost i Stockholm den 12 februari 2010.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke