Electrolux Newsroom Sweden

Diskmaskiner alltid billigare och bättre för miljön än handdisk

Bilder

Green Range diskmaskin INSIGHT ESF68020W

Ekonomisajten E24 skriver den 24/2 att diskmaskinsanvändande blir dyrt med det rådande höga elpriset. Detta är ett hypotetiskt exempel – konsumenterna betalar ett genomsnittligt pris över tid och aldrig det så kallade spotpriset. Dessutom är det alltid både billigare och mer miljövänligt att använda en modern diskmaskin i stället för att diska för hand.

Enligt en studie från Bonns universitet går det i genomsnitt åt 103 liter vatten när en konsument diskar en mängd motsvarande en full diskmaskin. Om hon eller han istället använder en modern, vattensnål diskmaskin går det bara åt 12 liter för samma mängd disk. På www.electrolux.com/WaterSavings kan du se hur mycket vatten som skulle kunna sparas i Europa (per hushåll, stad, land och totalt) om alla slutade diska för hand och istället valde att använda en modern diskmaskin.

Kostnaden skiljer sig också kraftigt beroende på hur gammal diskmaskinen är. Electrolux nya diskmaskiner drar bara 1 kWh per diskomgång. Med ett elpris på 90 öre blir kostnaden alltså 90 öre per diskomgång. På www.electrolux.se/EcoSavings kan du se hur mycket förbrukning av el, vatten och pengar, och därigenom koldioxidutsläpp, som skulle kunna undvikas om europeiska hushåll, städer och länder bytte ut alla mer än tio år gamla vitvaror.

Några andra tips på hur du diskar så miljövänligt som möjligt:

  • Skölj inte disken innan du stoppar in den i maskinen. Det räcker att skrapa av tallrikarna.
  • Välj en storlek på diskmaskin som passar hushållet.
  • Hellre en halv diskmaskin än en full diskho för hand!
  • Använd energisparprogrammet.
  • Anpassa diskmedelsdoseringen till mängden disk.
  • Rengör filtren regelbundet så slipper du diska om.

Vinterkylan ger inte bara höga spotpriser på elmarknaden, den ökar också risken för energibrist. Denna risk skulle kunna minska med hjälp av system för så kallade smart grids (smarta nät) som Electrolux just nu är med och testar på flera ställen i världen. I projekten testar hushåll energisystem för smarta vitvaror som automatiskt känner av och undviker konsumtion under effekttopparna på dagen. Läs mer om detta här.

Läs mer om Electrolux diskmaskiner här.

Läs mer om Electrolux och hållbarhet här.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke