Electrolux Newsroom Sweden

TV4 uppmärksammar svenskt plastproblem

TV4 Väst visade ett inslag om Electrolux plastinsamling i Sotenäs på den bohuslänska kusten som genomförs inom ramen för projektet Vac from the Sea. Per-Joel Andersson, arbetsledare för Produktionsskolan Sotenäs,  pekade på de problem som skapas när små bitar av nedbruten plast samlas i skärgården.

– Om man tittar lite längre upp på stranden och närmare marken ser man sånt som vi inte kan ta hand om när vi plockar skräpet. Det är alla smådelarna, och vad man ska göra åt det här vet jag inte.

Med och samlade in plastskräp var Cecilia Nord, ansvarig för Floor Care Environmental and Sustainability Affairs på Electrolux, som tog upp hur viktigt det är att vi tar plastproblemet på allvar.

– Plastanvändningen idag ökar år från år så vad man ser framför sig är att det här problemet kommer att öka explosionsartat om vi inte lyckas skapa hållbara system för hanteringen av plast.

Klicka här för att se inslaget

För mer information om projektet Vac from the Sea, klicka här för att besöka projektets hemsida.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke