Electrolux Newsroom Sweden

Henrik Otto gästredaktör för Despoke

Electrolux designchef Henrik Otto kommer under september månad att vara gästredaktör för designsiten Despoke. Varje vecka kommer nya artiklar läggas upp på teman som relaterar till Henriks och Electrolux syn på design och designs utveckling.

Klicka här för att komma till Despoke

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke