Electrolux Newsroom Sweden

Riksdagspartierna kan tänka sig kylskåpsavdrag

Bilder

Electrolux Green Range

Om Europas hushåll skulle ersätta sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest energieffektiva produkterna skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med ca 20 miljoner ton om året, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 11 kolkraftverk. Som en åtgärd för att lösa klimatutmaningen kan de svenska riksdagspartierna tänka sig ekonomiska incitament till konsumenter som väljer energieffektiva vitvaror. Det visar svaren i Electrolux valenkät, där de svenska partierna har klargjort inställningen i några frågor som är viktiga för Electrolux och övriga vitvarubranschen.

-Att införa ekonomiska incitament för hushåll som ersätter gamla icke energieffektiva vitvaror mot nya och energieffektiva produkter är bra både för hushållskassan och för miljön. Sverige är ett av de länder i EU som har äldst vitvaror i hushållen och därför finns det en outnyttjad potential i nya och energisnåla hushållsapparater, säger Henrik Sundström, global miljöchef i Electrolux.

Electrolux frågade bland annat om ekonomiska incitament riktade mot konsumenter för att uppmuntra dem att välja energieffektiva vitvaror, skulle kunna vara en av åtgärderna för att lösa klimatutmaningen. Inget parti motsätter sig ett sådant förslag. Partierna svarar antingen Ja (centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet) eller Kanske (moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet).

På frågan om partierna tror att hushållen skulle prioritera att byta ut sina gamla vitvaror, om de fick de rätta ekonomiska incitamenten svarar centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och socialdemokraterna Ja medan folkpartiet, kristdemokraterna och vänsterpartiet svarar Kanske.

Centerpartiet är det enda partiet som uttryckligen kan tänka sig att införa ekonomiska incitament riktade till konsumenter för att uppmuntra dem att välja energieffektiva vitvaror. Kristdemokraterna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kan kanske tänka sig det. Endast moderaterna svarar entydigt nej på frågan och folkpartiet har inte tagit ställning.

Om energieffektiva vitvaror:

Electrolux har under många år varit framgångsrikt när det gäller att minska produkternas elanvändning. På 15 år har kylskåpen blivit ca 70 procent mer energieffektiva. Det är därför bra för miljön att byta ut gamla vitvaror mot nya och energieffektiva produkter. Om Europas hushåll skulle ersätta sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest energieffektiva produkterna skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med ca 20 miljoner ton om året, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 11 kolkraftverk.

Om ekonomiska incitament för att påskynda utbytet av gamla vitvaror:

Ett kylskåp från 1990 använder tre gånger så mycket energi som dagens mest energisnåla kylskåp. Undersökningar visar att ett sådant kylskåp efter två års användning har sparat in energi motsvarande de resurser som går åt för tillverkning, transporter och återvinning. Mönstret är liknande för andra vitvaror.

Ur miljösynpunkt lönar det sig faktiskt därför att skrota gamla, men fungerande vitvaror. En undersökning från konsultföretaget McKinsey&Company har visat att byte av hushållsapparater är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige tillhör de länder som har de äldsta vitvarorna i EU. När svenska konsumenter väl köper nytt väljer man inte alltid de mest energieffektiva produkterna. Detta innebär att svenska hem i onödan konsumerar el som skulle kunna exporteras till länder med CO2-intensivare energiproduktion. Här ryms en outnyttjad potential.

Miljöpremier till konsumenter som byter ut gamla energislukande produkter mot nya energieffektiva har införts i flera europeiska länder och även av Obama-administrationen i USA

Om enkäten:

Följande frågor ställde Electrolux till riksdagspartierna. Svaren kom in i augusti 2010.

-Tror ni att ekonomiska incitament riktade mot konsumenter för att uppmuntra dem att välja energieffektiva vitvaror, skulle kunna vara en av åtgärderna för att lösa klimatutmaningen?

-Tror ni att hushållen skulle prioritera att byta ut sina gamla vitvaror, om de fick de rätta ekonomiska incitamenten för att göra detta

-Kan ni tänka er att införa ekonomiska incitament riktade mot konsumenter för att uppmuntra dem att välja energieffektiva vitvaror, t ex liknande det program som har genomförts av Obama-administrationen i USA och i ett antal europeiska länder

Läs mer här:

Watersavings – information om hur diskmaskiner minskar vattenkonsumtionen.

Ecosavings – information om hur energieffektiva vitvaror minskar klimatpåverkan.

Electrolux hållbarhetsarbete – här redovisar vi vårt hållbarhetsarbete.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke