Electrolux Newsroom Sweden

Aftonbladet uppmärksammar att byte till energieffektiva vitvaror lönar sig

Bilder

Electrolux Green Range

När vintertemperaturer de senaste dagarna har nått Sverige, är elpriser åter ett hett ämne. Den 10 november uppmärksammade Aftonbladet att konsumenter kan spara mycket pengar genom att köpa nya energieffektiva vitvaror.

“En frys står i gång över 8 700 timmar på ett år så om den drar mindre el ger det en stor effekt på plånboken”, säger Per Bengtson på Energirådgivningen till Aftonbladet.

“Om du ska byta frys är det viktigt att välja den högsta energiklassningen. Alla försäljare är skyldiga att märka frysarna med en etikett i butiken. Om man vill veta mer om vad det innebär kan man lätt hitta den informationen på Energimyndighetens hemsida“, fortsätter Per Bengtson i artikeln.

EU:s system för energimärkning anger produkternas energiförbrukning i klasser från A (mest effektiv) till G (minst effektiv). För kylskåp har de senaste årens effektivitetsframsteg varit så stora att klasserna A+ och A++ har införts.

Idag förbrukar Electrolux bästa kylskåp 70% mindre energi än genomsnittet för 15 år sedan. Mönstret är liknande för frysar och andra vitvaror. Av den totala resursförbrukningen under en vitvaras livstid, står tillverkning, transporter och återvinning för en liten del, medan energiförbrukningen under användarfasen står för uppemot tre fjärdedelar av resursförbrukningen. Därför lönar det sig oftast både ekologiskt och ekonomiskt att byta ut gamla vitvaror, även om de fortfarande fungerar.

Konsultföretaget McKinsey&Company undersökte förra året  förutsättningarna för att minska över 200 utsläppskällor av koldioxid. Kartläggningen bekräftar att utbyte av hushållsapparater är en av de globala åtgärder för att minska koldioxidutsläppen som har störst effekt i relation till kostnaden.

Besparingspotentialen är särskilt stor i Sverige med en av EU:s äldsta vitvaruparker. Bara Ungern, Cypern och Slovakien har en högre andel mer än tio år gamla vitvaror. Om alla hushåll bytte ut dessa vitvaror skulle vi i Sverige, förutom 4 miljarder liter vatten om året, spara mer än 600 miljoner kWh el. Svensk energi genererar visserligen relativt små koldioxidutsläpp. Men besparingen motsvarar ungefär en månadsproduktion i en av de svenska kärnkraftsreaktorerna, ett överskott som skulle kunna exporteras eller användas för att lindra importbehovet och på så sätt minska koldioxidutsläppen.

Läs mer om Electrolux mest energieffektiva vitvaror här.

Läs mer om Electrolux och hållbarhet här.

www.electrolux.se/EcoSavings kan du upptäcka hur mycket energi, vatten och pengar som skulle kunna sparas och koldioxidutsläpp minskas i svenska och europeiska hushåll, städer och länder om alla mer än 10 år gamla vitvaror byttes ut.

För mer information, kontakta Electrolux Pressjour på +46 8 657 65 07 eller press@electrolux.com.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke