Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux utvecklar framtidens stadsdel

När framtidens stadsdel Norra Djurgårdsstaden planeras finns Electrolux med som en partner. Målet är att hålla koldioxidutsläppen nere på 1.5 ton per person och år jämfört med dagens snitt på 4 ton för Stockholmsregionen. Till 2030 ska stadsdelen vara helt fri från fossila bränslen.

Electrolux har tagit en aktiv roll i att skapa energieffektiva hus och hem som tillsammans med lokalt producerad förnybar elproduktion i stadsmiljö, energismart konsumentbeteende och smarta elnät med energilagring ska minimera koldioxidutsläppen.

För att hjälpa konsumenten att ändra sitt beteende finns behov att utveckla nya marknadsförutsättningar, exempelvis timdebitering av elenergi samt information till användaren om gällande tariffer och energitillgång.

För att skapa förutsättningar för ett energismart konsumentbeteende deltar Electrolux i projektet med att utveckla produkter anpassade för det smarta elnätet.

– Med smarta produkter ger vi användaren en möjlighet att reagera på information från eldistributören, maskinen eller oss i form av tjänster och servicemeddelanden, säger Annika Kühner på Electrolux HemProdukter AB.

Exempel på meddelanden kan vara:

• ”Just nu är eltariffen hög, om du kan vänta med att starta tvättmaskinen till ett senare klockslag så får du en lägre kostnad”

• ”Du har en väldigt hög förbrukning av el just nu, för att kunna starta diskmaskinen bör du stänga av några andra maskiner”

• ”Du väljer oftast intensivdiskprogrammet, om du i stället väljer ECO så halverar du energiförbrukningen och din kostnad”

Samma typer av meddelanden kan också användas för produktens status:

• ”Det finns uppdateringar för ditt ylletvättprogram – vill du ladda hem dem nu?”

• ”Det bildades mycket skum i centrifugeringen, var försiktig med tvättmedelsdoseringen”

• ”Din frys har varit i infrysningsläge i två dygn, stäng av funktionen”

• ”Pumpen i diskmaskinen går inte som den ska, vill du boka service?”

Även erbjudanden kan skickas som meddelanden till kunden, till exempel:

• ”Till din spis finns nu proffsplåtar till extrapris – vill du beställa?”

• ”Nu finns möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring utöver garantin – se `anslagstavlan`”

Projektet Norra Djurgårdsstaden leds av Fortum och ABB. Övriga deltagare förutom Electrolux är Ericsson, NCC, JM,

ByggVesta, HSB, Stockholms hamnar och Interactive Institute. Inflyttning i de första lägenheterna beräknas ske andra halvåret 2012.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med modern hamnverksamhet och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Klicka här för mer information  om projektet.

Klicka här för att läsa mer om Electrolux Green Range.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke