Electrolux Newsroom Sweden

Dammsugare krälar upp ur haven, och in på Sjöhistoriska

Bilder

Vac from the sea på SjöhistoriskaUtställningen

Världshaven – från Stockholms skärgård till Stilla havets väldiga vatten – är fulla av plastskräp. Samtidigt råder brist på återvunnen plast på land. Sjöhistoriska museet inviger nu en utställning som uppmärksammar denna ”plastparadox”.

”Vi vill visa våra besökare ett för många okänt problem i våra världshav. Det är en suggestiv känsla att se föremål man själv använder dagligen och förstå att det flutit omkring hundratals mil från land i Stilla havet”, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska.

Utställningen är ett samarbete mellan Sjöhistoriska och Electrolux till följd av det internationellt uppmärksammade projektet Vac from the Sea, där unika dammsugare tillverkats av plastskräp som samlats in från världens hav. Projektet initierades med syftet att uppmärksamma problemet med plastföroreningar i marina miljöer och inspirera konsumenter och industrin att bli bättre på att återvinna plast.

”Det har länge varit en självklarhet att återvinna material som stål eller koppar. Samma sak börjar nu hända med plast i och med lagstiftning inom området och en ökad efterfrågan, men innovationstakten och utvecklingen måste fortsätta. Vi kan inte ha en situation där haven är fulla av skräp och det samtidigt råder brist på återvunnen plast på land. Världen behöver helt enkelt bättra på sin karma när det gäller hur plast hanteras”, säger Cecilia Nord, miljöchef på Electrolux.

I Stilla havet finns en av världens största ansamling av plastskräp, som av forskare beräknas vara dubbelt så stor som delstaten Texas. Bara i Bohusläns skärgård flyter mer än 5 000 kubikmeter plastskräp iland varje år.

”Plastavfall är ett globalt hot mot haven, och genom näringskedjan även mot oss människor. Det är fullt mänskligt att inte ständigt reflektera över plastföremål eller vart de tar vägen, men det gör också att problemet har kunnat växa fram under en lång tid. Genom den här typen av initiativ där fokus ligger på att visa källan för den återvunna plasten, kan förhoppningsvis beteende och attityd komma att ändras och stoppa dagens ohållbara utveckling”, säger Lena Tingström, biolog och tidigare nationell samordnare för frågor om marint skräp.

Utställningen äger rum under den magnifika kupolen i Sjöhistoriskas tornrum. Förutom plastföremål från olika världshav, solblekt och sönderfrätt av saltvatten, rymmer den dokumentation från insamlingar av plast vid bland annat Hawaiis kust, Phi Phi-öarnas korallrev, och klipporna i Bohusläns skärgård.

Om Sjöhistoriska museet
Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar, Östersjöfrågor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ingår vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se

För mer information och bilder vänligen kontakta:

PR-ansvarig Johanna Hallander på tfn: 08-738 76 52 eller 0733-55 06 61, e-post: johanna.hallander@electrolux.se

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke