Electrolux Newsroom Sweden

Dammsugning för renare hem och hav

Bilder

Electrolux Ultra One Vac from the SeaElectrolux  Vac from the Sea

Dammsugning blir nu mer givande, förutom att få rena golv kan du genom att välja en dammsugare från Electrolux Green Range också bidra till en renare värld. För varje såld dammsugare går en del av försäljningen oavkortat till miljöorganisationerna Algalita och 5 Gyres för att stödja deras forskningsarbete om plastens påverkan på det marina livet. Samarbetet är en fortsättning på projektet Vac from the Sea och Electrolux åtagande i att uppmärksamma plastföroreningarna i våra hav. Nu kan även konsumenter göra skillnad genom något som vi dagligen utför, städa våra hem!

Med start i juni kommer 1,5 % av all försäljning av Electrolux Green Range dammsugare i Europa oavkortat gå till en av världens mest erkända forskingsorganisation inom marint liv Algalita och dess samarbetspartner 5  Gyres. Tillsammans bedriver de forskning genom att samla in vattenprover från världshaven samt analysera plastföroreningar och dess påverkan på marint liv.

Rent hem och renare hav
Electrolux försöker i största möjliga mån att använda sig av återvunnet material i sina produkter. Dagens Green Range dammsugare tillverkas av 70 % återvunnet material och Electrolux vision är att det skall uppnå 100 %. För att det ska bli möjligt krävs det att utbudet av återvunnen plast växer.

Ironiskt nog är världens hav fulla med plast men tillgången av återvunnen kvalitativ plast begränsat. För att öka medvetenheten kring denna problematik tog Electrolux under 2010 initiativet till projektet Vac from the Sea. Ett limiterat antal dammsugare skapades av platsavfall från olika världshav (på befintliga Green Range dammsugare). Dessa dammsugare blev ambassadörerna i projektet Vac from the Sea. De har via media nått ut till miljontals människor över hela världen, vunnit miljöutmärkelser, och beskådats på museum som till exempel Sjöhistoriska Museet i Stockholm.

”Det är en betydelsefull donation som Electrolux konsumenter hjälper oss med. Intäkterna kommer att gå till forskning och vetenskapligt baserad utbildningsverksamhet. Med vår kunskap kring plastföroreningar från alla fem subtropiska plastansamlingar i världshaven planerar vi nu en serie utbildningstillfällen för att engagera nya målgrupper och lära ut praktiska lösningar för plastavfall både för hushåll, arbetsplatser och offentliga miljöer. Det är den mest effektiva och enda hållbara lösningen för att få bukt med plastföroreningar. Vi är väldigt glada över att ha Electrolux ombord som en engagerad partner som inser att de är både en del av problemet men också en del av lösningen”, säger Anna Cummins, co-founder av  5Gyres
Dom säger att du är vad du kör. På ett sätt gäller det även dammsugning. Vid tillverkning av en Green Range dammsugare spar vi två liter råolja och 90 % energi i motsatts till en standard dammsugare. Utöver det kan du nu även genom denna donation bidra till både renare och hem och miljö”, säger Cecilia Nord, VicePresident, Floor Care Environmental and Sustainability Affairs, Electrolux.

Om Algalita och 5 Gyres

Charles Moore som 1994 grundade Algalita Marine Research Foundation upptäckte 1997 en gigantisk plastö i norra Stilla havet. Det är världens största ansamling av plastskräp enligt forskare och kan vara dubbelt så stor som delstaten Texas. Genom att förstå vilken typ av plast som finns i haven, var den slutligen hamnar och hur farlig den är bidrar de till att utforma effektiva mätningar och kunskap som hindrar plasten att nå våra vatten. Algalita samarbetar med 5 Gyres som är en miljöorganisation som bland annat utför expeditioner i världshaven för att samla in vattenprover för forskning och analysering.

För mer information om Algalita: http://www.algalita.org

För mer information om 5 Gyres: http://5gyres.org

Electrolux gröna mål

Electrolux gröna mål är att tillverka dammsugare gjorda av 100 % återvunnen plast. På bara tre år har Electrolux genom tekniska genombrott och ett nära samarbete med leverantörer av högkvalitetsplast lyckats gå från 55 % till 70 % återvunnen plast. Genom initiativet Vac from the Sea har nu dialogen mellan plastindustrin och den globala vitvaruleverantören Electrolux intensifierats för att nå målet med 100 % återvunnen plast.

Bilder och filmer

Film som förklarar projektet Vac from the Sea:
http://www.youtube.com/watch?v=YIlWzZo0fvo and http://www.youtube.com/watch?v=SAetcxXJRME

Insamling av plats till konceptdammsugarna i Vac from the Sea:
http://picasaweb.google.com/ElectroluxPhotos

Vac from the Seas blogg:
http://www.electrolux.com/vacfromthesea

Film om donationsprogrammet:
http://www.youtube.com/watch?v=mrhrzWjLuW8

För mer information kontakta:
Johanna Hallander, PR-ansvarig Electrolux Sverige
Telefon: 0733-55 06 61
E-post: johanna.hallander@electrolux.se

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke