Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux utser Stefano Marzano till den nya rollen som Chief Design Officer

Stefano Marzano har utsetts till Chief Design Officer, en ny roll i Electrolux. Marzano kommer att ingå i koncernledningen och leda en ny koncernstab som samlar alla designrelaterade kompetenser i koncernen. Förändringarna gör det möjligt för Electrolux att ta innovativa lösningar till marknaden snabbare och med ökad relevans.

Nyckeln i Electrolux strategi är att fortsätta ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och baserade på användarinsikt. Förra året inrättade Electrolux de nya rollerna Chief Technology Officer och Chief Marketing Officer, och Electrolux har nu den formella struktur på plats som företaget kallar för innovationstriangeln. Denna innebär att få FoU-, marknadsförings- och designfunktionerna att samverka tätt under hela utvecklingsprocessen och med ett ännu tydligare fokus på kunder och konsumenter. Detta kommer göra det möjligt för Electrolux att ta mer relevanta innovativa lösningar till marknaden i snabbare takt.

”Stefano Marzano är en av de mest ansedda och framstående designledarna i branschen idag, och jag är både glad och stolt över att ha honom i mitt lag. Att vi för första gången i koncernens historia utser en Chief Design Officer visar hur Electrolux prioriterar design som en grundläggande funktion i vår innovationsprocess vid sidan av FoU och marknadsföring. Electrolux har kommit mycket långt i övergången från ett tillverkningsdrivet företag till ett modernt företag drivet med konsumentinsikt. Marzanos erfarenhet och väldokumenterade kreativitet kommer ytterligare att förstärka denna utveckling”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef i Electrolux.

Stefano Marzano, född 1950, har en lång karriär i Royal Philips Electronics bakom sig, under de senaste 20 åren som Chief Design Officer. Fram till 1998 var han professor vid Domus Academy i Milano. År 1999-2001 var han gästprofessor vid det polytekniska institutet i Milano, Politecnico di Milano. Marzano är också författare och redaktör för flera böcker om design.

Marzano är medlem i European Design Leadership Board samt i advisory councils för flera designskolor runt om i världen. Han har utnämnts till hedersdoktor i design vid Sapienzauniversitetet i Rom och vid Hong Kong Polytechnic University. År 2005 utsåg Businessweek honom till en av fyra globala “Best Leaders: Innovators”. Han erhöll 2001 World Technology Award for Design av World Technology Network. Marzano har en doktorsexamen i arkitektur från Politecnico di Milano.

“Jag beundrar Electrolux, företagets tradition och starka varumärken, och jag delar helt företagets värderingar. Jag är stolt att följa med i Electrolux och dess koncernledning på denna utmananade och inspirerande resa. Det ska bli spännande att arbeta med innovationstriangeln och att på så sätt påskynda skapandet av relevanta lösningar som förbättrar vardagslivet för kunder och konsumenter runt om i världen”, säger Stefano Marzano.

Electrolux har sju designcenter runt om i världen. Det ledande designcentret är placerat i Stockholm tillsammans med andra koncernstaber. Koncernens övriga industridesigncenter finns i Nordamerika, Brasilien, Italien, Singapore och Australien.

Henrik Otto, Senior Vice President för Global Design, kommer att kvarstå i sin nuvarande roll och rapportera till
Marzano.

Mer information om Stefano Marzano, Electrolux och design finns på hemsidan. Där återfinns också ett videobudskap där Marzano berättar mer om sin långa bakgrund inom design, hur han ser på design och vad han hoppas att uppnå inom Electrolux.

För mer information, kontakta Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke