Electrolux Newsroom Sweden

Plast från Askim till Pinnevik ska bli dammsugare

Bilder

Kusträddarna Håll Sverige Rent Electrolux Vac from the SeaElectrolux Vac from the Sea LogoElectrolux Vac from the SeaVac from the Sea, Electrolux

Världshaven svämmar över av skräp och plast. Bara i Nordsjön dumpas årligen 20 000 ton. För att uppmärksamma detta – och städa upp stränderna – anordnar Håll Sverige Rent Kusträddardagen för att samla upp plast och skräp som flutit i land på Västkusten. Av plasten ska Electrolux bygga ytterligare en Vac from the Sea-dammsugare.

Den 21 april deltar Electrolux i Håll Sverige Rents kampanj ”Bli en Kusträddare” då 12 utvalda badstränder, från Simrishamn till Strömstad, rensas på plast och annat skräp.  

Plast i världshaven är ett globalt problem. Bara i Bohusläns skärgård flyter mer än 5 000 kubikmeter plastskräp i land varje år. En paradox är att medan haven är fulla av platsskräp råder det på land en brist på återvunnen plast – plast som kan användas i tillverkning av nya produkter. 

–       Det har länge varit en självklarhet att återvinna material som stål eller koppar. Tack vare lagstiftning inom EU och en ökad efterfrågan från konsumenter börjar allt mer plast återvinnas. Det är orimligt att haven ska vara fulla av skräp medan vi inte kan få tag på nog med återvunnen plast på land. Idag använder vi upp till 70 procent återvunnen plast i våra produkter, men vårt mål är 100 procent, säger Cecilia Nord, ansvarig för miljö- och hållbarhet för dammsugare och småapparater på Electrolux.

Av plasten som samlas in på stränderna i Göteborg och Kungälv ska Electrolux bygga en Vac from the Sea-dammsugare. För att aktualisera frågan kommer dammsugaren också att ställas ut utefter Västkusten, med start i Electrolux Home-butiken på Backaplan i Göteborg.

–       Eftersom vi i största möjliga mån försöker använda oss av återvunnen plast i våra produkter känns det naturligt att stötta Kusträddarna och deras initiativ. Vi hoppas att våra kunder också uppmärksammar det här och hjälper till på Kusträddardagen, säger Stefan Olinderhav, butikschef Electrolux Home Göteborg

Vac from the Sea

Sedan 2010 driver Electrolux projektet Vac from the Sea med syftet att öka kunskapen om att hela världen måste bli bättre på att återvinna plast och hylla de hjältar som redan gör det. Som en del i projektet har Electrolux byggt en Vac from the sea från varje världshav.

Redan tidigare har Electrolux skapat fem Vac from the Sea-dammsugare från återvunnen plast från Världshaven. Nu skapas ytterligare en ”havsdammsugare” med plast från havet kring stränderna runt Göteborg.

Fakta om plast i världshaven (Källa: Håll Sverige Rent/ Kusträddarna/):

  • Havet är fullt av skräp – bara i Nordsjön dumpas 20 000 ton skräp varje år. 
  • Stormfåglar ute på havet förväxlar skräpet med mat, och kan dö när deras magar fyllts med skräp. I snitt har en stormfågel 33 plastbitar i magen (Källa: OSPAR-kommissionen)
  • Nya regler för strandnära skräp är på gång. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen föreslagit miljökvalitetsnormer för marint avfall, som innebär att avfallsmängderna i kustnära miljö ska minska. Hur detta ska ske är inte är inte klart, ett åtgärdsprogram ska vara klart till 2015.

 Electrolux Home Göteborg på Facebook

Electrolux på Facebook

Bli en Kusträddare: http://www.kustraddarna.se/anmalan

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriella Picano, PR Manager Sverige, 0722-309 419
e-post: gabriella.picano@electrolux.se

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke