Electrolux Newsroom Sweden

Plastskräp från västkusten har blivit dammsugare

Bilder

Över elva ton skräp från haven. Så mycket samlades in på syd- och västkustens stränder under en helg i april. Plastskräpet skickades till Electrolux där plasten togs tillvara och omvandlades till västkustens egen återvunna dammsugare – en Vac from the Sea.

Fler än 1 500 kusträddare samlade in drygt 11 ton skräp på 12 stränder från Simrishamn till Strömstad i en gemensam aktion mellan Håll Sverige Rent och Electrolux.

Plast i världshaven är ett globalt problem. Bara i Bohusläns skärgård flyter mer än 5 000 kubikmeter plastskräp i land varje år. Samtidigt råder det på land en brist på återvunnen plast – plast som kan användas i tillverkning av nya produkter.

–           Plast i haven är ett stort miljöproblem. Med gemensamma krafter kan vi förändra människors beteende. Kusträddarna är bara en början, säger Anna Linusson, VD Håll Sverige Rent.

Electrolux försöker ständigt utöka användningen av återvunnen plast och såg det därför som en självklarhet att ta sitt ansvar och skapa en symbol för återvinnandet av plast. Dammsugarna i produktserien Green Range tillverkas av upp till 70 procent återvunnet material med en vision att uppnå 100. Men för att det ska ske måste tillgången till återvunnen plast öka.

–       Längs Sveriges syd- och västkust är stränderna många. Det ökar även risken för att plastskräp sprider sig till havet. Tillsammans med Håll Sverige rent vill vi att den återvunna dammsugaren blir en symbol för problematiken som råder kring nedskräpningen och på så sätt öka medvetandet hos strandbesökarna – säger Cecilia Nord, ansvarig för miljö- och hållbarhet för dammsugare och småapparater på Electrolux.

Den felfördelning av plast som råder är ett betydande miljöproblem som bör uppmärksammas.

 

Om Vac from the Sea

Sedan 2010 driver Electrolux projektet Vac from the Sea med syftet att öka kunskapen om att hela världen måste bli bättre på att återvinna plast och hylla de hjältar som redan gör det. Som en del i projektet har Electrolux byggt en Vac from the Sea från varje världshav.
Varje år produceras 260 miljoner ton plast men endast fem procent återvinns. Och i Stilla havet finns en av världens största ansamling av plastskräp, som av forskare beräknas vara mer än dubbelt så stor som delstaten Texas. Redan tidigare har Electrolux skapat fem Vac from the Sea-dammsugare från återvunnen plast från världshaven. Nu skapas ytterligare en ”havsdammsugare” med plast från havet kring stränderna runt Göteborg.

 

Fakta om plast i världshaven (Källa: Håll Sverige Rent):

  • Havet är fullt av skräp – bara i Nordsjön dumpas 20 000 ton skräp varje år.
  • Stormfåglar ute på havet förväxlar skräpet med mat, och kan dö när deras magar fyllts med skräp. I snitt har en stormfågel 33 plastbitar i magen (Källa: OSPAR-kommissionen)
  • Nya regler för strandnära skräp är på gång. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen föreslagit miljökvalitetsnormer för marint avfall, som innebär att avfallsmängderna i kustnära miljö ska minska. Hur detta ska ske är inte är inte klart, ett åtgärdsprogram ska vara klart till 2015.

 

Läs mer:

Håll Sverige Rent: http://www.hsr.se

Electrolux på Facebook: https://www.facebook.com/ElectroluxAppliances

 

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Gabriella Picano, PR-ansvarig Sverige, Electrolux, tfn: 0722-30 94 19
e-post: gabriella.picano@electrolux.se

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke