Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux Design Lab 2013 – Urban Living inspirerar framtidens designlösningar

Bilder

Tävlingen som genererat innovativa koncept såsom de svävande luftbollarna Aeroball, den fläckförintande Portable Spot Cleaner och det bärbara matlagningsverktyget The Snail är nu tillbaka för elfte gången och idag offentliggörs årets tema. I år bjuder Electrolux Design Lab in till ytterligare interaktion och deltagande i skapandet av banbrytande designlösningar för framtiden.

Electrolux Design Lab 2013 riktar sig till designstudenter över hela världen som får tävla om en sex månader lång betald praktik samt prispengar genom att skicka in idéer för en designlösning som tar hänsyn till de ständiga utmaningar som formar vår framtid. Årets tema, Inspired Urban Living, har inspirerats av den ständigt ökande urbaniseringen, där yta och utrymme blivit något begränsat när en ökande del av befolkningen flyttar in till storstäderna. Frågan är vilken roll design kan spela för att garantera att vi är förberedda och utrustade för dessa förändringar?

För första gången i designtävlingens tioåriga historia får deltagarna välja mellan tre områden inom temat ’urbanisering’: social matlagning, naturlig luft och enkel städning. Dessutom sträcker sig briefen år 2013 bortom den traditionella industridesignen och inkluderar även förbrukningsvaror och tjänster.

“För oss på Electrolux är det viktigt att se design från ett bredare perspektiv; alla designlösningar som lyfter fram våra konsumenters livsstil och omgivning är relevanta för oss att utforska. Det är därför vi vill utöka Design Lab under 2013 och ta in idéer för både produkter, tillbehör, förbrukningsvaror och tjänster inom tre fokusområden för framtidens hushåll: social matlagning, naturlig luft och enkel städning”, förklarar Stefano Marzano, Chief Design Officer på Electrolux.

De huvudsakliga nyheterna för Design Lab 2013:

 • Koncepten
  Bidraget kan vara en produkt, ett tillbehör, en förbrukningsvara eller en tjänst, vilket tillåter studenter från olika designinriktningar att delta i den kreativa processen för att skapa designlösningar för framtidens hushåll.
 • Digital aktivering
  De bästa bidragen kommer att publiceras online, vilket erbjuder studenten och allmänheten möjligheten att marknadsföra bidraget inom sociala medier.
 • Utveckling av koncepten
  Designprocessen delas upp i två steg, vilket tillåter deltagarna att fokusera på en del i taget. Den första delen inriktar sig på skapandet av idéer och koncept, medan den andra delen handlar om den visuella presentationen och de tekniska specifikationerna. Denna förändring ger bidragen större utrymme att utvecklas under processen.
 • Feedback från Electrolux-anställda
  Eftersom bedömningen sker i flera steg, kommer enbart de bästa bidragen att gå vidare till den andra omgången och därmed gå vidare i tävlingen. Anställda på Electrolux kommer att vara delaktiga i urvalet och de kommer att välja ut de bästa bidragen och ge feedback till deltagarna för att stötta dem genom processen.

Finalen
I tävlingens slutskede kommer åtta finalister att bjudas in till ett finalevent, där de får presentera sina bidrag för en jury bestående av framstående experter inom området. Juryn kommer att bedöma bidragen baserat på kriterierna intuitiv design, innovation och konsumentinsikt när de korar vinnaren, som får en sex månader lång betald praktik på ett Electrolux Global Design Center samt 5000 Euro. Andrapristagaren får 3000 Euro och tredjepristagaren 2000 Euro. Den som vinner folkets röst, som avgjörs online, belönas med 1000 Euro.

Deadline för tävlingens första del, en konceptbeskrivning samt en skiss, är den 15 mars 2013. Mer information om tävlingen finns på Design Labs blogg: electrolux.com/electroluxdesignlab

För medieförfrågningar, vänligen kontakta Gabriella Picano, pr-ansvarig Sverige: gabriella.picano@electrolux.se, 0722-309 419

 

Electrolux Design Lab i sociala medier:

Design Labs blogg: electrolux.com/electroluxdesignlab

Design Lab på Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab

Electrolux Sveriges Facebook-sida: facebook.com/electroluxsverige

Electrolux Sverige på Twitter: twitter.com/ElectroluxSE

Electrolux Sverige på Instagram: instagram.com/electroluxse

 

 

 

 

 

 

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke