Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux dammsuger hem för att undersöka inomhusmiljön

Bilder

Föroreningar i luften är en global miljöfråga där fokus ofta ligger på utomhusmiljön. Men människor tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. Därför har Electrolux startat kampanjen ”The Invironment Project” – ett globalt forskningsinitiativ för att undersöka hur luftföroreningar ser ut i vanliga hushåll världen över.

”90 procent av vår tid tillbringar vi inomhus och just därför är inomhusmiljön precis lika viktig att beakta som utomhusmiljön. Inomhusmiljön är kärnan i vår verksamhet och den här typen av tester ger oss insikt i vad som krävs av nästa generations dammsugare”, säger Diana Münz, Consumer Activation Manager Digital & PR på Electrolux.

Damm har samlats in från städer med olika luftföroreningsbesvär – Los Angeles, São Paulo, Singapore, Paris, Seoul, Taipei och Stockholm. Två hushåll från varje stad har genomgått pilotstudien genom en vanlig dammsugningssession med den nya UltraOne, Electrolux testvinnande dammsugare med ett helt slutet system och ett HEPA 13-filter som fångar upp även de minsta dammpartiklarna. Forskaren och docenten Gulaim Seisenbaeva, vid institutionen för oorganisk kemi och bionanoteknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, har analyserat innehållet i dammsugarpåsarna med hjälp av en detektor som identifierar oorganiska partiklar i dammet.

”Partikelforskning är ofta fokuserad på att mäta partiklarnas mängd och storlek. I den här studien, tillsammans med Electrolux, fokuserar vi på kvalitet snarare än kvantitet – och tittar på vad partiklarna faktiskt utgör”, säger Gulaim Seisenbaeva, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

En dammsugarpåse säger mer än tusen ord
Resultatet från analysen visar att det som är utomhus påverkar vad som är inomhus. Hela 58 procent av partiklarna kommer från utomhuskällor. Trafikföroreningar avslöjas till exempel via spår från bilmotorers smörjmedel, rester från avgaser och järn samt zinkoxid som kommer fram när bilar bromsar. Andra, mindre trevliga, fynd inkluderar sotpartiklar och elektroniska komponenter med tungmetaller som zirkonium, niob, kadmium och barium – som beroende på mängd kan framkalla allergi och andningssvårigheter. I en av dammsugarpåsarna fann man även tallium och koppar som är en mycket giftig kombination.

”Dammsugarsystemet fångade upp och behöll partiklar för analys, vilket på många sätt kan jämföras med vanliga metoder för att undersöka inomhusmiljön. Faktum är att dammsugarpåsen var så effektiv att filtret nästan var helt rent när vi analyserade det. Det här understryker hur effektiv en modern dammsugare är, jämfört med gamla som inte kan behålla damm och partiklar lika effektivt”, säger Gulaim Seisenbaeva.

En generell slutsats är att inomhusmiljön påverkas av samhället vi lever i, både den direkta omgivningen och faktorer som närhet till trafik och lokala klimatförhållanden. Det kan vi se när vi tittar på analyser från de olika städerna:

Taipei: Järnrikt gips, det stabiliseringsmedel som kineserna använder för att göra tofu
Paris: Blypartiklar som finns i färgrester från gamla byggnader, för att påskynda torktiden och öka hållbarheten
São Paulo: Bauxit, den huvudsakliga källan till aluminium som Brasilien är ledande producent av
Stockholm: Mineralen dolomit, främst använd vid vägbyggen
Los Angeles: Spår från marina organismers skelett
Singapore: Överlag låga halter av mineralmaterial från utomhusmiljön – ett resultat av Singapores våta klimat som förhindrar att damm sprids med vinden

Den viktigaste slutsatsen är dock att inomhusmiljön till stor del påverkas av… dig. Vanor, preferenser, aktiviteter och personliga ägodelar speglar vad som finns i dammsugarpåsen. Att ha hund betyder spår av avföring. Att spela tennis betyder spår av gräs och lera. Att tvätta ofta betyder högre halter av zeolitpartiklar från tvättmedel. Att bära skor inomhus betyder automatisk att mer av föroreningarna från utsidan hamnar på insidan. Med andra ord: dammsugarpåsen säger sanningen om dig och din livsstil.

UltraOne: Det perfekta verktyget
En dammsugare hjälper dig att hålla rent hemma. Dock visar tidigare studier gjorda av American Chemical Society att gamla dammsugare snarare bidrar till luftföroreningar inomhus genom att släppa ut bakterier och damm i luften. Dessa kan i sin tur framkalla allergier och sprida infektioner. Med andra ord spelar dammsugarens ålder och kvalitet en betydande roll.

Dammsugaren som har använts i ”The Invironment Project” är den förbättrade och testvinnande UltraOne. Hemligheterna bakom UltraOnes fantastiska dammupptagningsförmåga är ett helt slutet systemet – från munstycket till luftutloppet. Tack vare en palett av nya patent, och en välbalanserad kombination av sugeffekt, luftflöde och dammupptagningsförmåga fångar UltraOne upp 99,999% av alla partiklar den suger in.

Dammkonst – för att vi tror på det vi ser
Som en del av initiativet till att göra det osynliga synligt så har de visuella detaljerna från analysen förstorats upp till en serie fotografier. Bilderna föreställer partiklarna, kraftigt förstorade, vilka i sin tur bildar vackra former och mönster som vid första anblick ser ut som abstrakta konstverk. Fotoserien finns nu att beskåda på Pinterest.

5 tips för en bra inomhusmiljö
Dammsug oftare: Kanske det mest uppenbara rådet – att städa hemmet mer frekvent minskar förekomsten av partiklar inomhus. Tidigare studier visar att äldre dammsugare kan bidra till luftföroreningar inomhus, genom att släppa gamla dammpartiklar tillbaka ut i luften. Att ersätta sin gamla dammsugare gör därför stor skillnad
Vädra vid regn: Bra ventilation är viktig för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, och att öppna ett fönster är kanske det äldsta tricket i boken. Vädra helst när det regnar, eller precis efteråt, eftersom regnet fräschar upp luften och minskar koncentrationen av partiklar.
Skaffa växter: Växter är inte bara bra för att bekämpa utomhusmiljön; studier från NASA visar även att krukväxter är ett användbart verktyg för att stoppa luftföroreningarna inomhus eftersom de har förmågan att filtrera bort vanliga flyktiga organiska föreningar (sk VOCs).
Ta av dig skorna: Dina skor är ofta kopplingen mellan utomhus- och inomhusmiljöer. Se till att ta av dig skorna när du kommer hem, eller byta till inneskor. Ett annat tips är att använda en stor dörrmatta vid varje ingång.
Se över din livsstil: Din inomhusmiljö påverkas till stor del av dig. Rökning, husdjur, arbete, närhet till trafik… Ta fem minuter till att fundera över din vardag och dina aktiviteter för att som det finns uppenbara källor till förorening som du kan minimera eller motverka, till exempel genom att använda några av tipsen ovan.

För mer information kring projektet:

Nya UltraOne finns i butik till rekommenderat pris 3525-5025 kr, beroende på modell. Läs mer på Electrolux hemsida.

För mer information, bilder och förfrågan om intervjuer, kontakta:
Malena Heed, presskontakt, Prime
Mobil: +46 705 901 274
E-post: malena.heed@primegroup.com

 

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke