Electrolux Newsroom Sweden

Framtidens tvättstuga är social

Bilder

Inom kort går byggstarten för huset i forskningsprojektet HSB Living Lab. I 29 hyresrätter i flyttbara moduler ska studenter, familjer och doktorander bo tillsammans och forskning pågå dygnet runt kring hur framtidens boende kan bli mer hållbart. Utöver material och arkitektur testas även beteenden. Kort sagt hur vi gör när vi bor, och vad som händer när tvättstugan får en central placering.
 
Eftersom vi kommer att bo mindre i framtiden har fokus flyttats från golvyta till rymd i lägenheterna, som har en takhöjd på 3,6 meter. Mittpunkten i gemensamhetsytorna i huset är – tvättstugan, eller tvättstudion som den kallas. Det är en social plats tänkt för möten och umgänge samtidigt som de boende sköter sin tvätt.
 
– Tvättande och tvättstudion är en central fråga för labbet. Vi har samarbetat med Chalmers adjunkt, professor Larry Toups – som till vardags jobbar på Nasa i Houston – för att skapa nya idéer som kan ge låg vatten- och resursförbrukning och inte minst en god social miljö, säger Greg Morrison, professor inom bygg- och miljöteknik på Chalmers.
 
– Projektet ger oss möjligheter att utmana befintliga sätt att hantera textilier och bidra till hur det kan bli mer trivsamt, enkelt och hållbart att sköta tvätten i framtiden. Med energisnåla, tysta maskiner som byggs in på ett smart sätt kan utrymmen i ett flerbostadshus användas smartare, samtidigt som tvättstugan blir en social mötesplats för de boende, säger Mattias Johansson, innovationschef på Electrolux Professional.
 
HSB Living Lab är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och samhälle. Forskningen i labbet ska bidra med lösningar för ett hållbart boende och ökad livskvalitet för de boende. Det som gör HSB Living Lab unikt är att forskningsinnovationer testas i en verklig miljö med de boende, dygnet runt. Huset kommer att stå på Chalmers campusområde i Göteborg med inflyttning våren 2016.

Läs mer om projektet på HSB LivingLab. Illustration av Tengboms arkitektkontor.

För mer information, kontakta:

Christina Rosdahl, Kommunikationsansvarig Electrolux Professional
0372-665 35, christina.rosdahl@electrolux.se

Sanna Edling, Projektledare HSB Living Lab
0702-75 70 25, sanna.edling@hsb.se

 

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke