Electrolux Newsroom Sweden

Renare luft för miljoner allergiker

Det är inte alla som kan njuta av den här tiden på året – så mycket som 20 procent av Sveriges befolkning lider av pollenallergi. Med en luftrenare i hemmet är det dock möjligt att reducera såväl luftföroreningar som allergier, fördelar som inte alla är medvetna om.

För många är våren inte enbart förknippad med ljus och grönska, utan också med allergier. Ungefär 1,9 miljoner svenskar beräknas idag lida av pollenallergi och till våra vanligaste allergiframkallande pollensorter hör björk, al och hassel, gräs samt gråbo. För att avhjälpa besvären är det många som under allergisäsongen vänder sig till apoteken för hjälp, men vad få är medvetna om är fördelarna med att ha en luftrenare i hemmet.

Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

Många allergener, som damm, päls och pollen, sprids genom luften och i takt med att våren närmar sig ökar nivåerna för luftföroreningar och pollen, inte bara utomhus utan också i hemmen. Med en luftrenare i sovrummet – som genom ett filtreringssystem i flera steg tar bort smuts, damm, pollen och odörer och därmed säkerställer 99,9% renare luft – får man hälsosammare inandningsluft när man sover. Oxygen luftrenare (EAP300*, EAP450* och Z9124) är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet till personer med astma och allergier.

– Med Oxygen luftrenare kan du som användare förlita dig på att du alltid får ren och hälsosam luft. Att den dessutom rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och därmed gör det möjligt för allergiker att dämpa sina besvär under pollensäsongen är naturligtvis något vi är extra glada över, säger Malin Källström, produktchef på Electrolux Small Appliances.

Om Oxygen luftrenare

Oxygen luftrenare är utrustade med ett flerstegsfiltersystem som säkerställer 99.9% renad luft. Luftkvalitetsensorn och ljussensorn hjälper luftrenaren att anpassa sig till hemmets miljö – fläkthastigheten ökar om luftrenaren upptäcker att det är mer föroreningar i luften, medan LED-lamporna på panelen dämpas om ljuset i sovrummet är släckt för att på så sätt säkerställa en ostörd sömn (EAP300 och EAP450). Det aktiva kolfiltret hjälper att neutralisera oönskade dofter, så som cigarettrök och matlagningsos, medan det sofistikerade HEPA-filtret fångar in partiklar så små som 0,3 mikron, vilket innebär mindre damm på golv och möbler.

EAP300* – Rekommendationen gäller driftläge 1 och passar ett bostadsrum med en volym upp till 53,5 m3.

EAP450* – Rekommendationen gäller driftläge 1 och passar ett bostadsrum med en volym upp till 95 m3.

För mer information kontakta Isabella Sehlström på isabella.sehlstrom@primegroup.com eller +46 725 040 558.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke