Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux Ideas Lab: 50 banbrytande idéer har valts ut för att inspirera

I samband med lanseringen av den nya globala tävligen Ideas Lab i augusti i år ville Electrolux uppmuntra konsumenters kreativitet i syfte att söka inspiration kring frågan om hur ett mer hälsosamt leverne och en ljusare framtid för planeten kan åstadkommas.

De tävlande bidragen tog utgångspunkt i trender så som konnektivitet, 3D-printing och gamification för att ge svar på frågan ”Hur kan vi inspirera människor världen över att njuta av mer välsmakande, hälsosam och hållbar matlagning i framtiden?”. Resultatet var imponerande.

Efter att en bedömning gjorts av de inkommande bidragen – vilka skickades in i form av videklipp om 30 sekunder – har nu 50 idéer från 27 länder valts ut för att i nästa steg låta en bredare publik rösta fram sina top 10 favoriter. Du kan själv ta del av de 50 främsta bidragen här: www.electroluxideaslab.com.

Bland de mest främträdande idéerna har frågan om uppkopplade produkter tagits till en ny nivå och utgör det främsta temat för konsumenters hem för framtiden. I många idéer valde idémakarna att undersöka potentialen i appar som en kanal för att uppmuntra till hälsosammare matvanor och för att koppla samman foodies runt om i världen för att på så sätt hantera frågan om matavfall.

– Den globala responsen från konsumenter har varit väldigt stark. Det är fantastiskt att se verkligt innovativt tänkande kring framtidens matlagning vilket är själva kärnan i Electrolux verksamhet och ett område som vi är genuint engagerade i, säger Mona Abbari, Vice President, 360 Consumer Experience and Brand. Vi har tagit emot ett stort antal bidrag från hela världen och det som är intressant är att vi kan se liknande idéer från olika marknader. För oss är detta ett tydligt tecken på att det finns ett gemensamt intresse bland konsumenter i olika delar av världen.

Var med och rösta fram top 10

Du kan nu vara med och rösta fram de främsta tio idéerna på Electrolux Ideas Lab hemsida. Dessa presenteras sedan den 17 november. Du kan rösta på totalt fem idéer.

Juryn, som består av experter från Electrolux, kommer att utvärdera de 10 främsta bidragen och därefter ta beslut om det vinnande bidraget den 18 november. Juryn består av:

  • MaryKay Kopf, Electrolux Chief Marketing Officer
  • David Cronström, Head of Strategy and Ecosystems
  • Lars Erikson, Senior Vice President, Head of Design
  • Mona Abbasi, Vice President, 360 Consumer Experience and Brand
  • Martin von Arronet, SVP Corporate Communications & Sustainability

 

Vinnaren av Electrolux Ideas Lab vinner dels 10 000 euro, men också – och kanske framförallt – en exklusiv inbjudan till en VIP-vecka i Stockolm där vinnaren ges en genuin chans att förverkliga sin snillrika idé. Upplevelsen som sådan är en spännande möjlighet att träffa experter från Electrolux och nätverka med kreatörer från några av Skandinaviens mest framgångsrika startups.

För med information eller pressbilder, kontakta Isabella Sehlström på Isabella.sehlstrom@primegroup.com eller +46 725 040 558.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke