Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux får utmärkelse för arbete mot klimatförändringar, sätter nytt mål kring förnybar energi

Electrolux har uppmärksammats som ett av världens ledande företag i att hantera klimatförändringar av CDP, en icke vinstdrivande organisation som driver klimatfrågor för näringsliv och samhälle. Electrolux, som är med bland en begränsad skara företag som ingår i CDPs A-lista för 2016, offentliggör också ett nytt mål att öka andelen förnybar energi som används i verksamheten till 50%. 

– Att minska vår klimatpåverkan är en central del av Electrolux ramverk för hållbarhet, For the Better. CDPs utvärdering är en av de viktigaste oberoende referenserna som visar att vi ligger i framkant på det här området, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux.

Electrolux har som mål att minska sina klimatutsläpp med 50% till och med år 2020. För att uppnå detta satsar Electrolux dels på att förbättra energieffekten i hushållsprodukter, eftersom användningen står för omkring 80% av klimatpåverkan, dels arbetar företaget med effektivitetsförbättringar i verksamheten, vilket redan har skapat besparingar på omkring 400 miljoner kronor årligen.

– Nu ökar vi våra insatser för att använda mer energi från förnybara källor, säger Sundström. I år har vi tecknat ett avtal för att enbart använda förnybar el i vår tillverkning av vitvaror i Europa, och går vidare genom att sätta nya mål för resten av världen. Vår ambition är att hälften av Electrolux energi år 2020 ska komma från förnybara källor. Det innebär att vi tänker mer än fördubbla andelen förnybar energi jämfört med idag.

CDP driver ett globalt rapporteringssystem som hjälper investerare, företag, städer, stater och regioner att hantera sin miljöpåverkan. Tusentals bolag skickar årligen in klimatinformation till CDP för en oberoende bedömning genom metodisk poängsättning. Electrolux återfinns bland de 9% av deltagande företag som nu uppmärksammats för sina åtgärder under det gångna året i att minska utsläpp och åtgärda klimatförändringar.

CDPs VD Paul Simpson säger: “Vi vill gratulera de 193 bolag på A-listan som leder oss mot en framtid med lägre utsläpp. Företag är centrala aktörer för att världsekonomin ska uppnå sina nya klimatmål, och den här gruppens ledarskap visar vägen för andra att agera och dra nytta av de många möjligheter som väntar”.

Läs mer om CDPs A-lista här. Läs mer om Electrolux hållbarhetsramverk For the Better här.

För mer information, kontakta Isabella Sehlström på isabella.sehlstrom@primegroup.com eller +46 725 040 558. 

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke