Electrolux Newsroom Sweden

The Care Label Project: ett frukostsamtal om hur vi förändrar dagens föråldrade tvättvanor

Bilder

Sedan år 2000 har den globala textilkonsumtionen nästintill fördubblats, något som innebär stora påfrestningar på vår miljö och på jordens resurser. Hållbarhet har visserligen kommit att bli en allt mer central fråga inom modebranschen det senaste decenniet, men mycket arbete kvarstår. Mot bakgrund av detta bjöd AEG och Swedish Fashion Council in till ett frukostsamtal om hur vi tillsammans kan göra modebranschen mer hållbar och förändra hur vi tar hand om våra kläder.

Samtalet ägde rum i Kastellet på Kastellholmen den 27 april och gästades av aktörer från modebranschen. Samtalet gästades av Carry Somers, grundare av Fashion Revolution, samt Roland Hjort, chefsdesigner på WHYRED. Syftet med samtalet var att belysa de utmaningar som modebranschen står inför och vad konsumenterna själva kan göra för att bidra till en bättre modeindustri.

Elin Frendberg, VD för Swedish Fashion Council, lyfte några av de utmaningar som modebranschen står inför vad gäller just hållbarhet. Samtidigt finns anledning att vara hoppfull – allt fler företag och designers jobbar nu såväl aktivt som kreativt med att hitta hållbara lösningar och alternativ.

– Att utbilda konsumenter idag inom aftercare är ett viktigt led i en hållbarutveckling. Genom att vårda sina plagg på rätt sätt kan de få nytt liv och därför också användas fler gånger. Genom att tillexempel använda ett plagg tre gånger mer så minskar miljöpåverkan med 68 procent.

Lovisa Sunnerholm och Erika Boström, representanter från AEG och The Care Label Project, presenterade nya siffror från en internationell studie om klädvård som AEG låtit genomföra. Denna visar bland annat att:

  • Ett och samma plagg bärs i genomsnitt endast 4 gånger
  • 70 procent ärver sina tvättvanor från sina föräldrar
  • Endast 1 av 10 säger sig våga torka in plagg av ylle, siden eller kashmir i torktumlaren
  • 50 % känner sig osäkra på hur de ska tvätta och ta hand om ylleplagg hemma
  • Med bättre klädvård hade närmare 70 procent av de kläder vi kastar kunnat ha längre livslängd

Med The Care Label Project vill AEG lyfta det faktum att klädvård har stor betydelse för klädernas livslängd och för miljön. Trots att vi nu har tillgång till modern teknologi som kan förlänga klädernas livslängd och minska miljöpåverkan så har varken tvättvanor eller tvättråd förändrats på väldigt länge.

Ett exempel på ett något föråldrat tvättråd är det som uppmanar till kemtvätt. Roland Hjort, chefsdesigner på WHYRED, har varit del av The Care Label Project och lät inför WHYREDs visning under modeveckan i Stockholm tvätta och torktumla några av sina mest känsliga plagg. Resultatet var att kläderna såg oförändrade ut jämfört med innan. Trots att många designers fortfarande uppmuntrar till kemtvätt av deras plagg så har ny teknologi kommit att erbjuda fler alternativ, något som Roland ser positivt på.

– En stor del av de plagg jag gör kräver kemtvätt, men det är jättespännande att det numera går att göra också på andra sätt. Jag gillar verkligen att det finns konsumenter som vill ta hand om sina kläder.

Carry Somers, grundare av Fashion Revolution, lyfte också hon konsumentperspektivet och berömde skandinaviska konsumenter för deras nyfikenhet vad gäller hållbarhet. Carry tryckte på att en mer hållbar modebransch endast kan komma till stånd som ett resultat av gemensam ansträngning från konsumenter, branschen och politiken. På frågan om vad hon känner sig mest hoppfull kring inför framtiden valde hon dock att särskilt peka en grupp.

– Den yngre generationen växer upp med en helt annan attityd till hållbarhet. Det är något som ger mig hopp om framtidens mode.

Om The Care Label Project
Care Label Project är ett initiativ av AEG tillsammans med 14 lovande designers runt om i Europa –The Woolmark Company, Fashion Revolution, Not Just A Label (NJAL), Adidas, vinnaren i H&M & ELLE Conscious Award 2017 Houdini och Electrolux.

För mer information, kontakta:
Erika Boström, presskontakt för AEG på Electrolux Sverige
Epost: erika.bostrom@electrolux.com
Telefon: +46 704 822 440

Isabella Sehlström, Prime PR
Epost: isabella.sehlstrom@primegroup.com
Telefon: +46 725 040 558

Länk till hemsida: www.aeg.se
Länk till Youtube: https://www.facebook.com/aegsverige
Gå med i diskussionen på Facebook, Twitter med hashtagen #carelabelproject
https://www.facebook.com/aegsverige/
https://twitter.com/aeg_global

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke