Electrolux Newsroom Sweden

Electrolux återkallar vissa Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare på grund av en möjlig säkerhetsrisk

Electrolux har idag uppmanat innehavare av Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer att omedelbart sluta använda sina produkter på grund av en möjlig säkerhetsrisk. Innehavare av de nämnda produkterna kan kontrollera om deras produkt är berörd genom att besöka företagets webbplats: https://www.electrolux.se/support/safety-notice/pure-f9/

Anledningen är en komponent i produkten som under vissa omständigheter kan överhettas och orsaka att dammsugaren börjar brinna. Innehavare av de produkter som påverkas ombeds kontakta sin lokala serviceorganisation inom Electrolux för information om hur produkten kan återlämnas och vilka alternativ som finns. Överhettningen anses vara en allvarlig risk som kan orsaka en eldsvåda som sprider sig till angränsande lättantändliga material.

”Det har inte rapporterats om några skador på människor eller annan egendom. Dock ser vi allvarligt på händelsen – för oss på Electrolux är våra kunders säkerhet högsta prioritet. Vi har därför beslutat att omedelbart återkalla alla berörda produkter i serien”, säger Alexander Pierrou, General Manager för Electrolux i Norden.

Om kunderna har en produkt med produktnumret (PNC) och serienumret (SN) listat på Electrolux webbplats https://www.electrolux.se/support/safety-notice/pure-f9/ måste de genast sluta använda den. Dammsugaren får inte placeras i laddningsstationen och laddningsstationens kontakt ska dras ut ur eluttaget. Modellbeteckning, produktnummer och serienummer finns på en dekal som sitter bakom trumman på dammsugaren.

Vår serviceorganisation kommer att kontakta berörda kunder vars kontaktuppgifter finns tillgängliga antingen direkt eller via återförsäljare. De kommer då att få information om hur produkten kan återlämnas och vilka alternativ som finns (till exempel att få en ersättningsprodukt).

Om modell och produktnummer (PNC) matchar och produktens serienummer (SN) finns med i spannet listat ovan och om kunden ännu inte har blivit kontaktad av Electrolux eller återförsäljaren där produkten köptes ska kunden ringa Electrolux Service +46 771-767676. Där ges ytterligare information.

Potentiell överhettning av produkten kan bara ske när produkten används, inte under laddning eller i viloläge. Observera: Produkter med andra serienummer inom Electrolux Pure F9-serien är inte berörda. Andra Electrolux-produkter inklusive andra dammsugarmodeller omfattas inte.

Vi ber om ursäkt för besväret som återkallandet orsakar.

Dela den här artikeln och lägg till som bokmärke