Electrolux Newsroom Sweden

Inlägg taggade med ‘Diskmaskin’

Diskmaskiner alltid billigare och bättre för miljön än handdisk

Ekonomisajten E24 skriver den 24/2 att diskmaskinsanvändande blir dyrt med det nu höga elpriset. Även om detta är ett hypotetiskt exempel – konsumenterna betalar ett genomsnittligt pris över tid och aldrig det så kallade spotpriset. Men oavsett detta är det alltid både billigare och mer miljövänligt att använda en modern diskmaskin i stället för att diska för hand.

Mat i diskmaskinen – en riktig kalkon

Läs mer om ångtekniker och matlagning i ångugn i Electrolux ångkokbok

Nya diskmaskiner kan minska vattenkonsumtionen

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Idag saknar 1,1 miljarder människor rent vatten enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Samtidigt har vi i den rika delen av världen en överdriven vattenkonsumtion som dessutom bidrar till att öka vår redan höga energikonsumtion. Genom att sluta handdiska skulle svenskarna kunna minska sin vattenkonsumtion […]

Electrolux lanserar sajt mot handdiskning

Den 17 juni, på FN:s världsdag för ökenutbredning och torka, lanserar Electrolux miljösajten www.electrolux.com/WaterSavings, där man enkelt kan se hur mycket vatten som kan sparas i varje hushåll, stad och i 22 europeiska länder om alla handdiskare började använda moderna diskmaskiner istället.