Electrolux Newsroom Sweden

Inlägg taggade med ‘energikonsumtion’

Nya diskmaskiner kan minska vattenkonsumtionen

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Idag saknar 1,1 miljarder människor rent vatten enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Samtidigt har vi i den rika delen av världen en överdriven vattenkonsumtion som dessutom bidrar till att öka vår redan höga energikonsumtion. Genom att sluta handdiska skulle svenskarna kunna minska sin vattenkonsumtion […]

Diskmaskiner mer vattensnåla än disk för hand

“Att utveckla och sälja mer effektiva produkter är den viktigaste insatsen Electrolux kan göra för att minska resursförbrukningen. Det är i användarfasen som den allra största resursförbrukningen sker. Produktions-, transport- och återvinningsfasen står för en mycket liten del. Det gäller för energi och det gäller för vatten. Dagens genomsnittliga tvättmaskiner drar till exempel 40% mindre […]

Electrolux i Almedalen – Dags att införa avdrag för energisnåla vitvaror

Almedalsveckan fortsätter och så även Electrolux utdelning av Ergorapido-dammsugare till opinionsbildare på plats i Visby. Den andra dammsugaren delades på tisdagen ut till centerpartiet.