Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux v prestížnom Dow Jones Sustainability World Index

Spoločnosť Electrolux bola opäť zaradená do prestížneho indexu Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). DJSWI sumarizuje najlepšie spoločnosti v jednotlivých odvetviach z pohľadu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Medzi špičku z pohľadu udržateľnosti sa zaradí 10 % z celkovo 2 500 najväčších spoločností sveta.

Podľa DJSWI dosiahla spoločnosť Electrolux mimoriadne výsledky v oblasti budovania značiek, systému environmentálneho manažmentu, v angažovaní kľúčových skupín a v budovaní štandardov pre dodávateľov.

„Je pre nás veľkou cťou byť po desiatykrát medzi vedúcimi spoločnosťami z pohľadu udržateľného rozvoja. Klimatické zmeny prinášajú do nášho odvetia mnohé zmeny, ktoré určujú technologické riešenia. Našim hlavný záväzkom voči udržateľnému rozvoju na zemi je vývoj a výroba energeticky úsporných spotrebičov,“ pripomína prezident spoločnosti Electrolux Hans Stråberg.

DJSWI vznikol v roku 1999. Index tvorí zoznam spoločností, ktoré sú z pohľadu udržateľnosti najlepšie vo svojom odvetví. K hodnotiacim kritériám patria aktivity proti klimatickým zmenám, spotreba energie, rozvoj ľudských zdrojov, znalostný manažment, angažovanie kľúčových skupín a firemná udržateľnosť.

Viac informácií o DJSWI: http://www.sustainability-index.com/


Ďalšie informácie pre médiá

Veronika Gulášová
SEESAME Communication Experts
Tel: 02/ 4342 2978
gulasova@seesame.com
newsroom.electrolux.com/sk

Uložte a zdieľajte tento príspevok