Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux s ocenením Green Good Design

Spoločnosť Electrolux získala uznanie za dva projekty v rámci aktivít trvalo udržateľného rozvoja. Projekt Panda Club, na ktorom spolupracuje s World Wildlife Fund Italia (Svetový fond na ochranu prírody) a Electrolux 4Spring Tap, ktorý ponúka spotrebiteľom alternatívu k balenej vode vo fľašiach.

Ocenenie Green Good Design udeľuje Athenaeum, múzeum architektúry v Chicagu a Dizajnové a európske centrum pre architektúru. Zdôrazňuje význam dizajnu udržateľného rozvoja a spoločností, ktoré sa na ňom podieľajú. Projekty Electrolux súperili so stovkami návrhov z viac ako 40 krajín.

Projekt Panda Club hovorí o trvalej udržateľnosti pre detské a mládežnícke publikum. Za posledných 15 rokov spolupracoval taliansky Electrolux a WWF Italia na zvýšení povedomia  o environmentálnych témach a úlohe úsporných technológií. Projekt Panda Club je iniciatívou zacielenou na inšpiráciu a zapojenie sa študentov. Jednou z aktivít bola národná súťaž v maľovaní, kde sa Electrolux stal sponzorom  pre výrobu a distribúciu 80 000 kusov sprievodcu pre spotrebiteľov k  úspornému využívaniu spotrebičov. V tejto publikácii boli predstavené aj víťazné ilustrácie zo súťaže v rámci projektu Panda Club.

Projekt 4Springs Tap hovorí o tom, že spotrebitelia už viac nemusia kupovať balenú vodu vo fľašiach. Je to špeciálny vodovodný kohútik, ktorý vyrobí filtrovanú, chladenú a sýtenú pitnú vodu. 4Spring redukuje množstvo baktérií, odstraňuje všetky nečistoty a chlór. Jednoducho povedané, robí vodu čistejšou a  chutnejšou na pitie. Produkciou PET fliaš a ich transportom naprieč Európou sa do ovzdušia uvoľní najmenej 200 000 ton oxidu uhličitého ročne.

Prehľad všetkých víťazov ocenenia Green Good Design 2009 nájdete tu.

Viac o iniciatívach spoločnosti Electrolux v rámci témy trvalo udržateľného rozvoja nájdete tu.

Pre ďalšie informácie kontaktujte Veroniku Gulášovú na čísle 02 / 4342 2978 alebo na adrese gulasova@seesame.com

Uložte a zdieľajte tento príspevok