Electrolux Newsroom Slovakia

Ako sa bude žiť v roku 2050?

Minulý rok uzrela svetlo sveta rozsiahla štúdia pod názvom Electrolux Thinking Ahead Global Trend Report 2009. Publikácia mapuje vývoj s ohľadom na populačný vývoj, meniace sa potreby domácností a načrtáva smery pre vznik nových domácich spotrebičov.

Publikácia sa stala inšpiráciou aktuálneho ročníka súťaže Electrolux Design Lab. V tomto roku je úlohou mladých tvorcov dizajnu navrhnúť spôsob, ako budú ľudia pripravovať a skladovať potraviny, prať či umývať riad v roku 2050.

Študenti sa pri tvorbe môžu inšpirovať niektorými z nasledovných skutočností:

  • Podľa prognostikov bude v roku 2050 až 74 % svetovej populácie žiť v mestách.
  • Urbanizácia sa dotkne predovšetkým rozvinutých krajín. Do roku 2025 by mal počet obyvateľov miest v rozvinutých krajinách vzrásť o polovicu.
  • Pred tromi rokmi svet poznal 19 metropol s počtom obyvateľov nad 10 miliónov. Predpoklad pre rok 2025 hovorí o 27 takýchto mestách. (Ázia = 16, Afrika = 3, Európa = 2, Severná Amerika = 2, Južná Amerika = 4). Najľudnatejšou svetovou metropolou sa stane Tokyo s 36 miliónmi obyvateľov.
  • Počet obyvateľov planéty presiahne v roku 2050 9 mld. Pri tomto počte by mala produkcia CO2 na osobu klesnúť o viac ako polovicu zo súčasného stavu. Inak je biodiverzita na Zemi závažne ohrozená.

Pre vývoj domácich spotrebičov je teda rovnakou výzvou ako energetická spotreba, tak aj ich veľkosť. Nárast počtu obyvateľov miest totiž pravdepodobne spôsobí zmenšovanie obytnej plochy.

Uložte a zdieľajte tento príspevok