Electrolux Newsroom Slovakia

Ako ušetriť energiu s vašou kombinovanou chladničkou?

Fotky

Alarm vysokej teploty

Ako prvý krok pri znižovaní spotreby energie vašej chladničky s mrazničkou treba zvážiť, či nebude výhodnejšie kúpiť si nový spotrebič. Staré neúčinné chladničky majú vysoké prevádzkové náklady a investícia do novej chladničky s energetickou triedou A+ sa vám o pár rokov vráti. A aj keď už vlastníte najefektívnejší úsporný spotrebič, dáme vám niekoľko tipov, ako ušetriť ešte viac.

Vetranie

Teplý vzduch, ktorý vnikne dovnútra spotrebiča, sa musí vždy znova vychladiť. Teplý vzduch so sebou prináša tiež vlhkosť, čo spôsobuje tvorbu námrazy, vyššiu spotrebu energie a skracuje životnosť chladničky. Nové spotrebiče sú často vybavené signalizáciou otvorených dvierok, ktorá vás upozorní, že dvierka treba zatvoriť. Zabránite tak plytvaniu energie a možno aj znehodnoteniu potravín.

Teplota

Termostatom nastavte teplotu +4 až +5 °C v chladničke a -18 °C v mrazničke. Tieto teploty zaručujú optimálne skladovanie potravín a nízke prevádzkové náklady. Nenastavujte príliš nízke teploty, pretože rozdiel jedného stupňa znamená priemerné zvýšenie spotreby energie o 6 – 8 %. Chladnička si lepšie uchová nastavenú teplotu, ak je plná.

Odmrazovanie

5 cm vrstva námrazy zvyšuje spotrebu energie o 30 %, preto by ste mali mrazničku pravidelne odmrazovať. Pri výbere novej mrazničky hľadajte model s technológiou FrostFree, ktorý odmrazovať netreba.

Veľkosť

Ak sa vaša rodina rozrastá, kúpte si radšej veľkú chladničku, než doplnkovú malú chladničku. Jedna veľká chladnička spotrebúva o 20 % menej energie než dva menšie modely s rovnakým celkovým objemom.

Hygiena

Dbajte na to, aby bola vaša chladnička čistá aj zvonka. Ak máte voľne stojacu chladničku, pravidelne čistite mriežku kondenzátora a spotrebič umiestnite pár centimetrov od steny, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu. Nedostatočné vetranie môže zvýšiť spotrebu energie až o 10 %.

Skladovanie

Do chladničky a mrazničky nedávajte teplé potraviny, pretože sa tak zvyšuje vnútorná teplota, spotrebúva sa viac energie a môže dôjsť k otepleniu vychladených potravín. Naopak, najlepšie urobíte, ak budete rozmrazovať mrazené potraviny v chladničke, pretože odovzdávajú chlad chladničke „zdarma“.

Umiestnenie

Chladničku alebo mrazničku neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako sporák,  radiátor, a pod. Rovnako ju nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Teplo znižuje účinnosť kompresora a kondenzátora.

Kontrola

Pravidelne kontrolujte tesnenie (mäkký plast, ktorý utesňuje dvierka k plášťu chladničky) a ubezpečte sa, že správne prilieha a netvorí medzery. Dvierka by mali tesne priliehať k plášťu spotrebiča. Ak tomu tak nie je, chladný vzduch bude z chladničky unikať. Správne tesnenie dvierok môžete skontrolovať tak, že do dvierok privriete kus papiera. Dvierka zatvorte a papier vytiahnite. Pri ťahaní papiera by ste mali ucítiť určitý odpor. Ak nie (alebo papier vypadne, ak ho pustíte), tesnenie môže byť opotrebované. Tesnenie  vám vymení servisný technik.

Uložte a zdieľajte tento príspevok