Electrolux Newsroom Slovakia

Ako variť a ohrievať efektívne

Fotky

http://www.flickr.com/photos/sjliew/2464148212/Použitím moderných pákových zmiešavacích vodovodných batérií dokážete okamžite namiešať vodu so správnou teplotou a ušetriť až 40 % vody.Na začiatku nastavte plameň na maximum, ale po uvedení pripravovaného jedla do varu upravte jeho intenzitu na minimum, čo postačí na udržanie potrebnej teploty na dokončenie tepelnej úpravy jedla.

Ohrev teplej vody a varenie patria k najčastejším činnostiam v domácnosti a zároveň predstavujú aj významnú položku v celkovej spotrebe energií. Dajme si ruku na srdce, nie vždy rozmýšľame pri každodenných činnostiach nad tým, či ich vykonávame efektívne a dbáme na úspory a ochranu životného prostredia. Preto vám ponúkame pár tipov na úsporné varenie, ohrievanie a sprchovanie.

Ako šetriť na ohreve
Možno vás to prekvapí, ale náklady na prípravu teplej vody predstavujú až 20 % ročných nákladov domácnosti na energie. Ak to môžete ovplyvniť, tak hor sa do toho. Spotrebu energií môžete znížiť napríklad znížením tepelných strát v potrubí, a to použitím kvalitnej tepelnej izolácie na rozvodoch teplej vody. Pre optimálne zohrievanie je ohrievač vody vhodné umiestniť čo najbližšie k miestu spotreby, čím sa vylúčia straty v dlhom teplovodnom potrubí. Ak je miesto spotreby veľmi vzdialené od miesta prípravy teplej vody, lepším riešením je použiť prietokový ohrievač alebo zriadiť cirkulačné potrubie. Kvôli likvidácii nežiaducich baktérií nezabudnite pravidelne, raz za týždeň, jednorazovo zvýšiť teplotu vody v zásobníku na minimálne 70 °C.

Uprednostnite sprchu pred vaňou
Výraznú úsporu teplej vody docielite aj vtedy, ak uprednostníte sprchovanie pred kúpaním, a pri sprchovaní použijete úspornú sprchovaciu hlavicu. Kúpeľ je totiž trikrát drahší ako šesťminútové sprchovanie. Plytvaním vodou je aj umývanie riadu v tečúcej vode. Výbornou pomôckou sú šetriče vody, použitím ktorých docielite efekt sprchy, a teda miniete menej vody s rovnakým efektom. Dôležité je tiež dbať o dobré tesnenie vodovodných batérií. Kvapkajúcim kohútikom môže za mesiac odtiecť viac ako 180 litrov vody, čo pri teplej vode znamená aj plytvanie energiou. Použitím moderných pákových zmiešavacích vodovodných batérií dokážete okamžite namiešať vodu so správnou teplotou a ušetriť až 40 % vody. Jednoduchým opatrením je aj pravidelné sledovanie merača teplej vody. Sledovaním spotreby teplej vody môžete dosiahnuť podstatné zníženie zbytočnej spotreby, a tým aj nákladov na vodu a jej zohrievanie.

Varte chutne, ale aj efektívne
Pri varení používajte nádoby primeranej veľkosti. Ak je dno príliš široké, bráni prístupu vzduchu k horáku a znižuje jeho účinnosť. Ak je naopak príliš úzke, plameň zbytočne ohrieva aj priestor mimo varnej nádoby. Energiu, ale aj čas stravený varením ušetrí používanie pokrievok a tlakových hrncov – tie umožňujú variť rýchlejšie a úspornejšie. Počas varenia je vhodné intenzitu plameňa regulovať. Na začiatku nastavte plameň na maximum, ale po uvedení pripravovaného jedla do varu upravte jeho intenzitu na minimum, čo postačí na udržanie potrebnej teploty na dokončenie tepelnej úpravy jedla. K efektívnemu vareniu prirodzene patrí aj kontrola nastavenia plynového horáka, ktorú výrobcovia odporúčajú spravidla raz za 2 roky.

Viac informácií nájdete na www.sppporadimevam.sk

Uložte a zdieľajte tento príspevok