Electrolux Newsroom Slovakia

Európsky paradox: Rastúci počet spotrebičov, nižšia spotreba

Hoci dnes majú európske domácnosti oveľa viac elektrospotrebičov než kedykoľvek predtým, celkové množstvo spotrebovanej elektriny za posledné roky kleslo. Do značnej miery je tento stav spôsobený iniciatívami, ktoré viedli k podpore predaja úsporných spotrebičov v Európe. Ako príklad môžu slúžiť úsporné chladničky Electrolux, ktoré spotrebujú o 70 % menej elektriny než chladničky vyrobené pred 15 rokmi. Priemerná práčka dnes spotrebuje o 40 % elektriny a až o 60 % vody menej, ako spotrebiče vyrobené v roku 1985. Rôzne inštitucionálne opatrenia, či už ide o politiku orientovanú na zvyšovanie cien za energiu alebo podporné štátne programy môžu zmeniť postoj zákazníka a podporiť predaj úsporných spotrebičov.

Podpora kúpy úsporných spotrebičov

Holandsko má jeden z najmodernejších trhov spotrebičov v rámci EÚ. Z veľkej časti za to vďačia programu Energy Premium Shceme (EPR), ktorý zaviedli v roku 2000 a fungoval do roku 2003. Tento program ponúkol zákazníkom zľavu od 50 do 205 eur. Výsledkom je zvýšený predaj spotrebičov vyššej energetickej triedy. Napríklad predaj chladničiek triedy A sa za tri roky zvýšil z 26 % na 67 %.

V Španielsku funguje od roku 2006 rozsiahly podobný program pod názvom Plan Renove. Je naplánovaný do roku 2012. Zákazník dostane zľavu, ktorá sa pohybuje od 50 do 125 eur, na kúpu chladničky, mrazničky, práčky, rúry, plynových sporákov triedy A a vyššej triedy. Medzi rokmi 2006 a 2008 sa predaj chladničiek a mrazničiek triedy A+ zvýšil štvornásobne.

Miestne projekty a ich výhody

V niektorých krajinách vznikajú lokálne programy. Napríklad v belgickom Bruseli dostane zákazník zľavu 200 eur pri kúpe chladničky, alebo mrazničky triedy A++. Pri kúpe plynových výrobkov alebo sušičky bielizne dostane zľavu od 150 do 400 eur.

Podobne to funguje aj vo Švajčiarsku, kde dávajú miestne firmy a dodávatelia zľavu na kúpu úsporných spotrebičov. V Zürichu môžu získať kupujúci u miestneho dodávateľa spotrebičov Elektrizitätswerk Zürich (EZW) zľavu od 25 % až do výšky 275 eur pri kúpe chladničky, alebo mrazničky triedy A++.

Krátkodobé projekty s dlhodobými výsledkami

V niektorých krajinách zaviedli iba krátkodobé programy. V Rakúsku spustili v roku 2006 program, ktorý trval iba jeden rok. Opäť ho spustili v roku 2009 aj to iba na 3 mesiace. Rakúski spotrebitelia mohli získať zľavu až do 100 eur pri kúpe chladničky, alebo mrazničky triedy A++. V roku 1999 dánska spoločnosť Electricity Saving Trust rozbehla 11 týždňovú kampaň, počas ktorej poskytovala zľavy od 60 do 120 eur na kombinované chladničky a sušičky bielizne triedy A. Výsledkom tejto a neskorších kampaní je skutočnosť, že až 75% celkového predaja spotrebičov v Dánsku tvorí predaj spotrebičov triedy A a vyšších tried. Je to dôkaz, že sa trh vďaka podobným programom mení.

Uložte a zdieľajte tento príspevok