Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux s ocenením za výročnú správu

Výročnú správu Electrolux za rok 2009 zaradila organizácia Report Watch do kategórie najlepší správ sveta. Electrolux získal toto ocenenie tretíkrát po sebe.

Hodnotenie Report Watch je vnímané ako najkomplexnejší medzinárodný výskum výročných správ. Výročná správa Electrolux získala primát spomedzi 1 100 hodnotených materiálov.

Podľa hodnotiteľov má Electrolux vo svojej správe „jasný prehľad o produktoch, obchodných oblastiach, finančných ukazovateľoch a stratégii“. Najvyššie ocenenie si Electrolux odnáša aj vďaka uvedeniu svojich obchodných charakteristík, strategickej vízie, finančných cieľov, informácií pre investorov a údajov z uplynulých rokov.

Samotná výročná správa sa skladá z dvoch častí – prvá časť obsahuje obsiahly prehľad stratégie a biznis modelu, druhá obsahuje finančné ukazovatele a informácie, ako aj správu o trvalo udržateľnom rozvoji.

Uložte a zdieľajte tento príspevok