Electrolux Newsroom Slovakia

Zrodila sa pätica morských vysávačov

Fotky

Vysávače z morských plastov

Svetové oceány sú plné odpadu, okrem iného aj rozličných plastov. Odhaduje sa, že niektoré „plastové ostrovy“ pokrývajú plochu veľkú ako americký štát Texas, čo je 14 krát viac než rozloha Slovenska. Problém odpadu sa týka všetkých svetových oceánov.

Na problém znečistenia svetových oceánov má upozorniť iniciatíva spoločnosti Electrolux s názvom Vysávač z mora. Zo zozbieraných plastov plávajúcich na hladine alebo ležiacich na dne oceánov a morí vytvorila spoločnosť prvých päť vysávačov.

Jednotlivé vysávače nesú názov morí a oceánov, ktorých odpad bol použitý na výrobu plastových komponentov spotrebičov. Všetky boli vyrobené podľa predlohy modelu UltraOne Green, ktorý až zo 70 %  pozostáva z recyklovaných plastov.

Uložte a zdieľajte tento príspevok