Electrolux Newsroom Slovakia

Od januára začnú výrobcovia uvádzať nové energetické štítky

Fotky

Starý energetický štítokNový energetický štítok

Vizitkou domáceho spotrebiča je jeho energetický štítok. Poskytuje zákazníkovi základné informácie o parametroch modelu. Od januára 2011 môžu výrobcovia začať používať nový typ energetických štítkov, ktoré prinášajú jasnejšiu a prehľadnejšiu informáciu.

„Energetický štítok, ktorý je v predajniach umiestnený priamo na spotrebiči, obsahuje informácie o spotrebe energie, výkonnosti a ďalších charakteristikách. Nové štítky umožnia zákazníkom spotrebiče rýchlejšie a jednoduchšie porovnávať,“ hovorí Ján Kadlečík, produktový manažér Electrolux Domáce spotrebiče. „Štítky ponúknu kľúčové parametre, ako napríklad ročná spotreba energie, spotreba vody za rok alebo kapacita. Číselné údaje budú vhodne doplnené zrozumiteľnými piktogramami.“

Nové štítkovanie tiež odráža technologický posun v oblasti domácich spotrebičov. Štítok pôvodne zatrieďoval výrobky do tried od A po G, pričom označenie A predstavuje triedu najvyššej a G triedu najnižšej energetickej účinnosti. Novou revíziou európskej legislatívy sa zavádzajú triedy až po A+++ tak, aby sa prispôsobili technickému vývoju a umožňovali naďalej odlišovať výrobky z hľadiska ich energetickej účinnosti.

Podrobnosti prináša špecializovaná web stránka.

Uložte a zdieľajte tento príspevok