Electrolux Newsroom Slovakia

Nový prezident spoločnosti Electrolux

Novým prezidentom a výkonným riaditeľom spoločnosti Electrolux sa 1. januára 2011 stal Keith McLoughlin. Nahradil Hansa Stråberga, ktorý zastával túto funkciu od apríla 2002.

McLoughlin prišiel do Electroluxu v marci 2003 na pozíciu riaditeľa divízie Domácich spotrebičov pre Severnú Ameriku, neskôr aj pre Latinskú Ameriku. Do konca minulého roka bol v pozícii viceprezidenta zodpovedný za výskum a vývoj, výrobu a nákup.

Pred príchodom do Electroluxu zastával McLoughlin 22 rokov vrcholové manažérske pozície v spoločnosti DuPont a od  2007 je členom predstavenstva Briggs & Stratton Corp.

„Vzdelanie a výchova vo mne upevnili presvedčenie, že len spoluprácou dosahujeme  spoločný cieľ. Vízia jednotného cieľa je veľmi dôležitá v dnešnom konkurenčnom prostredí. Každý člen organizácie musí jasne chápať naše poslanie a to, čo naše značky prinášajú zákazníkom ,“ hovorí McLoughlin.

McLoughlin sa narodil v roku 1956 v Brooklyne (New York), vysokoškolský titul získal na vojenskej akadémii vo West Pointe. Rád lyžuje a je fanúšikom hudby.

Uložte a zdieľajte tento príspevok