Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux má v Poľsku najbezpečnejší závod

Fotky

Electrolux tovaren v polskej OlaweElectrolux tovaren v polskej Olawe

Titul najbezpečnejšieho výrobného závodu koncernu Electrolux za minulý rok nesie fabrika v poľskej Olawe. Závod zameraný na výrobu práčok sa pýši najnižšou mierou pracovných nehôd za rok 2010.

„Som veľmi hrdý, že naša továreň v Olawe túto cenu získala,” povedal Łukasz Garnysz, riaditeľ závodu. „Táto oblasť je pre nás nesmierne dôležitá, pretože bezpečné pracovné podmienky našich zamestnancov sú našou prioritou.“

Efektivita v oblasti bezpečnosti bola v prípade poľského závodu súhra viacerých faktorov – od pravidelnej analýzy pracovného prostredia až po dôkladné kontroly výrobných strojov. Okrem toho, že frekvencia nehôd klesala, značne sa znížila aj závažnosť zranení.

Jedným z najbežnejších zranení v dôsledku pracovných úrazov je poranenie rúk a prstov. Podľa bezpečnostných expertov spoločnosti Electrolux je častou chybou zamestnancov nenosenie ochranných rukavíc alebo všeobecne nedostatočné zakrytie rúk. Ako súčasť osláv Celosvetového dňa bezpečnosti preto závody Electrolux v Poľsku pripravili osvetovú kampaň s názvom „Chráň svoje ruky”, v ktorej sa zamerali na dôležitosť tohto aspektu bezpečnosti .

Uložte a zdieľajte tento príspevok