Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux získal ocenenie za podnikateľskú etiku

Ethisphere Institute, nezávislý analytický inštitút, zaradil Electrolux medzi  najetickejšie spoločnsti v rámci rebríčka pre rok 2011. Hodnotiaca správa Ethisphere Institute uvádza 110 firiem z 38 odvetví, ktoré sú z pohľadu etického podnikania pred konkurenciou.

Ethisphere Institute v hodnotiacej správe pre rok 2011 ocenil aktivity firiem v komunite, mieru inovácií, rovnako ako vytváranie a rešpektovanie etických štandardov v rámci biznisu.

Hodnotiace kritériá sú na adrese http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings/.

Uložte a zdieľajte tento príspevok