Electrolux Newsroom Slovakia

Príchuť talianskeho dizajnu

Fotky

Ocean Eye

Slovenské kolo súťaže Electrolux Design Lab vyhrala Wanda Valihrachová, ktorá pod vedením Ferdinanda Chrenku študuje v ateliéri Industrial Design VŠVU. Jej Mobilný gril spĺňa všetky kritériá funkčnosti, dizajnu, a v neposlednom rade témy súťaže pre rok 2011 – Intelligent Mobility.

Odmenou pre víťazku bola týždňová stáž v Electrolux Industrial Design Center Europe v talianskej Porcii. „Dizajn sa v Porcii rodí nielen cez kreativitu, ale aj prostredníctvom príjemných medziľudských vzťahov. Návrhy spotrebičov tu vytvára viac než 50 dizajnérov z rôznych krajín sveta. Mala som dokonca šťastie stretnúť aj krajana, českého dizajnéra Jana Čtvrtníka,“ hovorí Wanda Valihrachová.

„Najsilnejším zážitkom bola miestnosť, v ktorej koncepty spotrebičov dostávajú reálne kontúry vďaka najmodernejším audiovizualizačným technológiám. Inšpirácií bolo veľa a počas pobytu som vytvorila návrh dizajnu práčky pod názvom Ocean Eye.“

Uložte a zdieľajte tento príspevok