Electrolux Newsroom Slovakia

Hlasujte o spotrebič budúcnosti

Fotky

O tri týždne, 7. septembra 2011, sa z verdiktu poroty dozvieme, kto sa stane víťazom deviateho ročníka prestížnej dizajnovej súťaže Electrolux Design Lab. Osem talentovaných dizajnérov sa už svedomite pripravuje na prezentáciu svojich konceptov pred odbornou porotou.

Koho by ste odmenili vy? Hlasujte. Svoje želiezko v ohni má aj Slovensko.

Uložte a zdieľajte tento príspevok