Electrolux Newsroom Slovakia

Stefano Marzano novým hlavným dizajnérom

Stefano Marzano bol menovaný za hlavného dizajnéra skupiny Electrolux. Ide o novo vytvorenú rolu v top manažmente skupiny, ktorá koordinuje všetky aktivity týkajúce sa dizajnu. Zmena má zvýšiť rýchlosť nasadenia inovácií na trh.

Kľúčom stratégie Electroluxu je naďalej vyvíjať inovatívne a prepracované riešenia, založené na vnímaní správania sa a informáciách od konečného užívateľa. Stefano Marzano nájde v najvyššou exekutívnom orgáne spoločnosti oporu u riaditeľov pre technológie a marketing, štruktúru, ktorú spoločnosť označuje ako Inovačný trojuholník. Ide o to, aby sa dosiahla synergia medzi funkciami výskumu a vývoja, marketingu a dizajnu počas celého vývojového procesu, s ešte jasnejším zameraním na zákazníkov a spotrebiteľov. Tento spôsob riadenia umožní rýchlejšie uvádzať na trh relevantnejšie inovačné riešenia.

„Stefano Marzano je jedným z najuznávanejších priemyselných dizajnérov v odvetví, preto som hrdý na to, že ho mám vo svojom tíme. Vymenovanie prvého hlavného dizajnéra v histórii skupiny Electrolux je dôkazom toho, že pre Electrolux predstavuje dizajn prioritu a kľúčovú funkciu v oblasti inovácie, spolu s výskumom, vývojom a marketingom. Prešli sme kus cesty pri prechode z výrobnej spoločnosti na modernú, motivovanú názormi a potrebami spotrebiteľov. Skúsenosti a tvorivosť Stefana Marzana ďalej podnietia tento vývoj,“ hovorí Keith McLoughlin, prezident spoločnosti Electrolux.

Stefano Marzano sa narodil v roku 1950 a dlhé roky pôsobil v spoločnosti Royal Philips Electronics, posledných 20 rokov ako hlavný dizajnér. Do roku 1998 zastával funkciu profesora v Domus Akadémii v Miláne, v rokoch 1999 ­– 2001 bol hosťujúcim profesorom na Polytechnickom inštitúte v Miláne. Marzano je autorom a redaktorom viacerých kníh o dizajne.

Stefano Marzano je členom European Design Leadership Board a rád dizajnérskych škôl na celom svete. Univerzita Sapienza v Ríme a Polytechnická univerzita v Hong Kongu mu udelili čestný doktorát v oblasti dizajnu. V roku 2005 ho Businessweek vymenoval za jedného zo štyroch celosvetovo „Najlepších lídrov – inovátorov“. V roku 2001 získal významné ocenenie za dizajn od World Technology Network.

„Obdivujem Electrolux, jeho dedičstvo a vynikajúce značky. A plne zdieľam jeho hodnoty. Som hrdý na to, že môžem byť súčasťou a členom vedenia skupiny Electrolux na náročnej a podnetnej ceste. Bude vzrušujúce pracovať na urýchľovaní tvorby inovácií, ktoré sú podstatné pre život zákazníkov a spotrebiteľov na celom svete,“ hovorí Stefano Marzano.

Electrolux má vo svete sedem dizajnových centier v Štokholme, severnej Amerike, Brazílii, Taliansku, Singapure a Austrálii.

Henrik Otto, viceprezident pre globálny dizajn, zostane vo svojej súčasnej funkcii, v tíme Stefana Marzana.

Viac informácií o Stefanovi Marzanovi, skupine Electrolux či dizajne nájdete na www.electrolux.com/design.

Uložte a zdieľajte tento príspevok