Electrolux Newsroom Slovakia

Keith McLoughlin sumarizuje rok 2011

Fotky

Keith McLoughlin

Keith McLoughlin, prezident a výkonný riaditeľ Electrolux Group, sumarizuje vývoj trhu domácich spotrebičov v roku 2011, a v rámci neho aj pozíciu Electroluxu: Trh domácich spotrebičov sa aj v 4. kvartáli 2011 vyznačoval vysokou mierou konkurencie, tlak na ceny, vyššie náklady na suroviny a nízky dopyt sa v priebehu roka zosilnil. Napriek náročnému prostrediu sa nám v roku 2011 podarilo vygenerovať jadrový zisk vo výške 4 miliárd švédskych korún. Okrem toho sme podnikli kroky zamerané na zvýšenie cien, škrtanie nákladov, akvizíciu spoločností pôsobiacich na rýchlo rastúcich trhoch a zmenu organizácie. To všetko v snahe posilniť postavenie našej spoločnosti hneď v úvode roka 2012.

Už na konci roku 2010 začal slabnúť dopyt po domácich spotrebičoch. Súčasne sa zvýšili náklady na suroviny a ceny našich výrobkov začali klesať. Tento trend bol ešte markatnejší v priebehu roku 2011– vyššie náklady na suroviny a nižšie ceny mali v roku 2011 vo výsledku negatívny dopad vyše 3 miliárd švédskych korún. V tomto extrémne náročnom prostredí sa nám podarilo vygenerovať jadrový zisk vo výške takmer 4 miliárd švédskych korún, čo prevyšuje úroveň z predchádzajúcich rokov, v ktorých boli podmienky porovnateľné s rokom 2011. Vďaka stále väčšiemu úsiliu znižovať prevádzkový kapitál sme zároveň vygenerovali stabilný cash flow, čo nám umožnilo udržať si vyváženú súvahu.

Rok 2011 priniesol niekoľko kľúčových momentov. Dokončili sme akvizíciu egyptskej spoločnosti Olympic Group a čílskej spoločnosti CTI. Vďaka uvedeným akvizíciám, v kombinácii so silným organickým rastom, ktorý Electrolux dosiahol v Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a východnej Európe, naše pro-forma tržby na trhoch s rýchlym rastom predstavovali približne 35 % celkových tržieb v roku 2011.

Rozhodli sme sa naďalej prispôsobovať naše výrobné kapacity v severnej Amerike a západnej Európe maximálnemu využívaniu kapacít. Boli prijaté opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov, ktoré sú odzrkadlením súčasnej situácii na trhu. Pokračujeme v úsilí zvyšovať efektívnosť a znižovať náklady, vďaka zdieľaniu globálnych predností a využívaniu veľkosti spoločnosti, čo povedie stále rýchlejšie k pozitívnym výsledkom.

Stratégia spoločnosti Electrolux vyvíjať inovatívne riešenia s prepracovaným dizajnom, vychádzajúc z poznatkov a skúseností konečných užívateľov, bola v roku 2011 posilnená vytvorením „Inovačného trojuholníka“ vo vedení skupiny. Nové posilnené funkcie oddelení vývoja a výskumu, marketingu a dizajnu povedú k tvorbe synergií počas celého procesu tvorby produktov s ešte jasnejším zameraním na zákazníka a spotrebiteľa. Electroluxu to umožní uvádzať na trh relevantnejšie a inovatívnejšie produktové riešenia ešte rýchlejším tempom.

I keď v nadchádzajúcom období očakávame pozitívnejší trend v podobe postupného zlepšovania cien, mixu a nižších nákladov, nemyslíme si, že dopyt na rozvinutých trhoch sa v prvej polovici roku 2012 vráti na pôvodné hodnoty. Do konca roku 2012 by však mohlo dôjsť k určitému zlepšeniu na americkom trhu, k čomu by mohlo prispieť mierne oživenie trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami.

Keďže trh s komoditami sa nachádza v lepšom stave, neočakávame, že náklady na nákup surovín prevýšia úroveň z roku 2011 o viac ako 500 miliónov švédskych korún, pričom najväčší dopad pocítime v prvom polroku. Počas roku 2012 pocítime nárast nákladov na produkty tretích strán a na dopravu, v dôsledku čoho je ešte dôležitejšie, aby sme uspeli s nárastom vlastných cien.

Výsledok za rok 2011 zaznamenaný počas obdobia výrazného hospodárskeho spomalenia preukazuje, že naša stratégia rýchlejšieho tempa uvádzania nových produktov, investovania do oblastí ziskového rastu a zavádzania zvyšovania efektívnosti vo výrobe je úspešná. V roku 2012 ďalej posilníme postavenie značky Electrolux, naďalej budeme vyvíjať inovatívne produkty, ktoré zákazníci obľubujú, budeme zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a udržíme si vyváženú súvahu, aby sme boli pripravení čeliť neistým časom a využiť prípadné príležitosti.

Uložte a zdieľajte tento príspevok